Kommunerevisjon Gruppe
Illustrasjonbilde. (Foto: Eirik Kirkman)
Tilbake til kontoret

Hjemme bra, men borte best?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

For mer enn 18 måneder siden ble mange av oss sendt hjem av sjefen for å jobbe hjemmefra. Hverdagen ble snudd på hodet, men vi ble snart vant med nettmøter, webinarer og joggebukse. Nå vil sjefene ha oss tilbake på kontoret.

De fleste er glade for å komme tilbake på kontoret, møte kolleger igjen og samhandle ansikt-til-ansikt. Omstillingen tilbake til kontorhverdagen er likevel ikke like enkel for alle. Det kan være praktiske grunner eller bunne i engstelse og frykt for om det er trygt å komme tilbake. Omstillingen tilbake til kontoret kan oppleves vanskelig for den enkelte medarbeider, og ikke minst krevende for ledere som skal organisere den nye jobbhverdagen.

Kan sjefen kreve at ansatte kommer tilbake på kontoret?

Sjefens handlingsrom

- Det enkle svaret er ja. Dette er en problemstilling som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Styringsretten gir arbeidsgiver rett til å bestemme hvordan arbeidet skal organiseres, ledes, fordeles og kontrolleres, sier Direktør for Arbeidsgiverservice i Samfunnsbedriftene Frode Nilssen. Og legger til: - Arbeidsgivers handlingsrom er innenfor lover, tariffavtaler og individuelle arbeidsavtaler.

Med andre ord, sjefen kan kreve at ansatte møter på kontoret, forutsatt at dette er fast oppmøtested etter arbeidskontrakt og/eller tidligere praksis.

- Det forutsettes da at arbeidsgiver aktivt sørger for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig ved bl.a. rutiner for smittevern, sier Nilssen.

Lær mer om styringsretten i denne videoen:

Klokt å bruke hodet og hjertet

elv om det hersker liten tvil om at arbeidsgiver har styringsrett til å beordre ansatte tilbake på kontoret, betyr det nødvendigvis ikke at det er klokt å utøve denne retten i enhver situasjon.

- Mye tyder på at man i en avgrenset periode ikke bør være for kategorisk i håndteringen av ansatte i dette spørsmålet. Den spesielle situasjonen vi har vært i oppleves såpass forskjellig fra ansatt til ansatt, at det kan være en god anledning for ledere til å praktisere gamle kunnskaper om kommunikasjon, veiledning og «situasjonsbestemt ledelse», sier Nilssen.

Vi trenger hverandre

Overgangen tilbake til et summende kontorlandskap kan være tøft for medarbeidere som trives best med ro og stillhet eller som opplever at tidsklemma tar kvelertak på hverdagen. Og så har man jo bevist at hjemmekontor kan være vel så effektivt som å møtes fysisk på kontoret.

Likevel, det er mange gode grunner til at man bør tilbake på kontoret. Den viktigste ingrediensen for å skape er godt arbeidsmiljø er jo nettopp mennesker.  

- Vi trenger fysisk kontakt med hverandre, sosialt og faglig påfyll, dele tanker og idéer, den gode lunsjsamtalen, tilfeldige møter ved kaffemaskinen eller printeren, sier Nilssen.

- Selv om noen kanskje føler at de jobber like effektivt hjemmefra, så handler dette om mer enn individuelle behov. Det handler ikke minst om å være tilgjengelig for andre og å bidra til et godt arbeidsmiljø. Forhåpentligvis vil denne innsikten være tilstrekkelig for at medarbeidere ser sin innsats i et litt bredere perspektiv. Hvis ikke, så kan det være godt å vite at det er arbeidsgiver som har styringsretten hvor ansatte skal jobbe, avslutter Nilssen.