Fra Et Landstrømanlegg I Bergen Havn Foto Jill Johannessen (2)
Illustrasjonsbilde. (Foto: Jill Johannessen)
HTA for 01.05.20 – 30.04.22

Hovedtariffavtalen 2020-2022 ligger nå ute

Havn | Andre bransjer | Brann og redning

Hovedtariffavtalen er nå oppdatert. Avtalen gjelder for alle våre medlemsbedrifter som ikke er knyttet til energiavtalene eller Bedriftsavtalen.

Samfunnsbedriftene representerer bedriftene når Hovedtariffavtalen revideres. Alt om pensjon er tatt ut av Hovedtariffavtalen og lagt inn i Særavtale om pensjonsordninger (SGS 2020).

Hvilken avtale følger din bedrift?

Din bedrift følger Hovedtariffavtalen om den ikke leverer tjenester innen følgende bransjer:

  • energi
  • avfall/gjenvinning
  • vann og avløp
  • revisjon
  • IKT-bedrifter
  • parkering
  • næring/eiendom
  • Biblioteksentralen

Her finner du Hovedtariffavtalen og Særavtale om pensjonsordninger (SGS 2020)