Prøvetid til besvær - iStock.jpg
Foto: iStock
Tariff 2019 HTA:

Hovedtariffavtalen: Enighet med LO og YS, brudd med Unio og Akademikerne

Havn | Andre bransjer | Brann og redning

Innen fristens utløp natt til 1. mai ble det løsning for to av fire forhandlingssammenslutninger som følger Hovedtariffavtalen. Oppgjøret for Unio og Akademikerne kommune går nå til mekling, med frist 23. mai kl. 24.

Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder KS Bedrifts medlemmer som hverken følger Bedriftsavtalen eller energiavtalene våre. KS Bedrift representerer bedriftene når HTA revideres.

- Det er skuffende at vi ikke kom helt i mål, sier Frode Bård Nilssen, direktør for KS Bedrift Arbeidsgiverservice. - Men de kommunalt eide bedriftene som er berørt bør kunne leve med løsningene vi kom frem til med LO og YS, legger han til.

Partene i kommuneoppgjøret hadde frist til midnatt for å bli enige i årets mellomoppgjør. Da fristen gikk ut, var det enighet mellom KS og de to forhandlingssammenslutningene LO Kommune og YS Kommune, mens Unio og Akademikerne kommune avviste det siste tilbudet fra KS.

Avtalen med LO Kommune og YS Kommune er innenfor rammen til oppgjøret i privat sektor – det såkalte frontfaget – på 3,2 prosent. 

Lønn

Enigheten med LO og YS går ut på at alle arbeidstagere i Hovedtariffavtalens kap. 4 får et generelt kronetillegg som varierer med stillingsgruppe og ansiennitet. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2019. Du finner satsene i vedlagte protokoll.

Det ble også enighet om et særskilt lønnstiltak med virkning fra 1. juli 2019. Dette tiltaket gjelder for alle arbeidstagere i stillinger med krav om 3-årig eller 4-årig høgskoleutdanning. Tiltaket gjelder også for arbeidstagere med henholdsvis 10 og 16 års ansiennitet i fagarbeiderstillinger og stillinger med krav om fagbrev + 1-årig fagskoleutdanning.

Med virkning fra 1. juli er garantilønnen for disse arbeidstagerne økt ut over det generelle tillegget. Dersom grunnlønn pr. 30. juni 2019 er lavere enn ny garantilønn pr. 1. juli 2019, gis det et ytterligere lønnstillegg opp til ny garantilønn.

Lønnstabellen over garantilønn og ansiennitetstillegg pr. 1. mai 2018 gjelder frem til 30. juni 2019, og erstattes av ny lønnstabell pr. 1. juli 2019.

Ledere i HTA kapittel 4 får et generelt tillegg på 3,0 prosent pr. 1. mai 2019.

Pensjon

LO Kommune og YS Kommune har også inngått en avtale med KS om å ta inn endringene som følger av avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Unios og Akademikernes nei innebærer også et nei til denne løsningen.

Bestemmelsen om pensjonsordning tas med dette ut av Hovedtariffavtalen og legges i en ny sentral særavtale (SGS 2020).

Oppgjøret for Unio og Akademikerne kommune går nå til mekling, med frist 23. mai kl. 24.