Fra Borg Havn Foto Erik Kirkmann
Alle medlemmer av Samfunnsbedriftene kan søke om å få såkalte OU-midler. Illustrasjonsbilde fra Borg Havn (foto: Erik Kirkman).
OU-midler fremmer arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling

Kan en arbeidsgiver være «utlært»?

Som medlem av Samfunnsbedriftene kan dere søke på OU-midler. Og denne nyttige ordningen kan utvikle og styrke dere som arbeidsgivere. For hvem er vel egentlig utlært på feltet?

Det skjuler seg gull bak det litt grå navnet «OU-midler». Gjennom denne ordningen kan dere som arbeidsgivere søke på midler for å øke kompetansen innen såkalt arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

OU står for «organisasjonsutvikling». Tanken er at man kan bevege organisasjonen i positiv retning ved å utvikle seg som henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstaker. Stikkord er bedre bedriftskultur og tjenestelevering.

Samarbeid mellom partene

Ordningen betales av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap. KS fordeler «arbeidsgiverdelen» av OU-midlene, men Samfunnsbedriftene fordeler midlene for energibedriftene. Derfor er det litt ulike rutiner for å søke.

Som bedrifter kan dere selv sette i gang tiltak for opplæring i rollen som arbeidsgiver. Dere kan bruke konsulenter fra KS eller Samfunnsbedriftene, dere kan benytte andre konsulenter, eller dere kan gjennomføre tiltak med egne ansatte.

På vår temaside om OU-midler kan du lese mer om disse midlene og hvordan dere kan søke. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte seg av denne gode muligheten.