Workshop Arbeidsgiver På Årskonferansen 2022 Fotokrom For Nett
Det var flere muntre øyeblikk da skuespillere fra Kulturkompaniet iscenesatte varsling under Samfunnsbedriftenes årskonferanse 2022. Foto: Nico Biørn-Lian.
«Varslingsdagen» 23. mars

Kan varsling være bra for bedriften?

Engasjerende rollespill. Juridisk spisskompetanse. Fornøyde deltagere. På «Varslingsdagen» den 23. mars satser vi på å hjelpe våre medlemmer med å håndtere utfordringer og muligheter rundt varsling.

– Varsling om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen kan avdekke kriminelle handlinger og annen uønsket atferd. Og det kan spare selskapene for store verdier, sa juridisk direktør Agnete Sommerset under Samfunnsbedriftenes årskonferanse i 2022.

Samtidig er det på det rene at ikke alle selverklærte varslere bidrar konstruktivt med å fremme kvaliteten på tjenestene.

Gjentar suksessformel

På Årskonferansen 2022 var varsling et viktig tema, og opplegget fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Nå ønsker vi å gjenta suksessen og invitere til temadag om varsling i samarbeid med Kulturkompaniet.

Målet med dagen er at dere som arbeidsgivere får grunnleggende kunnskap og forståelse om varslingsreglene og hvordan disse kan anvendes i praksis.

Seminaret er særlig relevant for ansatte som har personalansvar og ansvar for HR samt administrative ansatte. 

-Artikkelen fortsetter under bildet-

En skuespiller fra Kulturkompaniet spiller ball med deltagerne på et seminar om varsling. Foto: Kulturkompaniet.

Drama og analyse

Skuespillere fra Kulturkompaniet vil vise oss ulike problemstillinger, og Samfunnsbedriftenes jurister vil bidra med faglig innhold og diskusjon. På denne måten håper vi at dagen vil skape engasjement, lærling og forståelse!

MELD DEG PÅ

Vi vil blant annet komme nærmere inn på:

  • Hva skal anses som et formelt varsel?
  • Hva er forsvarlig varsling?
  • Arbeidsgiveres plikt til å undersøke og følge opp et varsel
  • Ivaretagelse av varsler og den omvarslede
  • Forbudet mot gjengjeldelse