Ledelse Foto Heike Weisser Unsplash For Nett
Målet med pilotprogrammet er å skape ledergrupper som fungerer godt og kan håndtere utfordringer sammen. (Foto: Heike Weisser / Unsplash)
Utviklingsprogram for ledergrupper

Ledelse som lagidrett

Andre bransjer

Ønsker du og din ledergruppe å styrke dere sammen? I samarbeid med Vissa tilbyr Samfunnsbedriftene høsten 2021 et program med bidrag fra Henning Bang – nestoren innen utvikling av ledergrupper.

- Omstillingsevne og omstillingsvilje er suksessfaktorer innen moderne ledelse, sier direktør Frode B. Nilssen i Samfunnsbedriftenes Arbeidsgiverservice. - Og det gjelder hele ledelsen som gruppe.

- Det forventes at kommunale samfunnsbedrifter er profesjonelle arbeidsgivere med fokus på gode og kostnadseffektive tjenester. For å lykkes, må ledergruppen være villig til å endre seg i takt med tiden.

Initiativet til programmet kom etter at en rekke bedrifter meldte på flere i sin ledergruppe til det «vanlige» lederprogrammet som Samfunnsbedriftene og Vissa har samarbeidet om over flere år. Det nye ledergruppeprogrammet vil komplementere, og ikke erstatte vårt veletablerte lederprogram.

Større enn summen av delene

- Tenk hva et godt fungerende team av ledere fra ulike deler av virksomheten kan få til sammen, og som de vanskelig kunne fått til hver for seg, sier Henning Bang.

- Bedre koordinering og samspill på tvers, fruktbare diskusjoner som leder til bedre beslutninger og større eierskap til beslutningene, støtte og hjelp til hverandre. Og ikke minst en klarere forståelse for virksomhetens oppdrag og mål, legger han til.

Henning Bang er tilknyttet Universitet i Oslo og forsker på hvordan man kan skape mer effektive team. I tillegg driver han sitt eget konsulentselskap som jobber med å utvikle ledergrupper.  

Behov for et gruppeprogram

- Vi tror dette nye programmet svarer på et behov for våre medlemmer, sier Frode Nilssen. - Og nå inviterer vi fire ledergrupper til å melde seg på utviklingsprogrammet som vil gå høsten 2021.

- Det faglige innholdet fokuserer på å skape ledergrupper som fungerer godt sammen og som er i stand til å ta tak i bedriftens strategiske utfordringer, forklarer Peder Lykke, partner i Vissa.

- Etter å ha møtt og jobbet med over 200 ledere i Samfunnsbedriftene gleder vi oss nå veldig til å kunne jobbe med hele ledergrupper.

Programmet strekker seg fra september til januar 2022, og består av tre dagssamlinger, to todagers fellessamlinger og en dag hvor to grupper besøker hverandre.

Programmet er inspirert av et tilsvarende program som er gjennomført for 46 ledergrupper i staten. Også her var Henning Bangs forskning sentral.

Førstemann til mølla

Pris per ledergruppe for hele programmet er kr. 169.000,-​. Det kan søkes om OU-midler for å delta i programmet. Dette er midler som fordeles av KS og som skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling. Disse kan dekke ca. 50 prosent av kostnadene.

- Både innbyggerne og folkevalgte har høye forventninger til bedriftene som er i kommunens eie, sier Nilssen. - Det krever en bevisst ledelse. Og vi tror derfor svært mange ledergrupper kan ha god nytte av å delta i dette programmet.

OBS: Kurset er nå fulltegnet.

Interessert i å delta? Meld din interesse. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Frode Nilssen i Samfunnsbedriftene Arbeidsgiverservice.