Leder Får Faglig Påfyll Sharon Christina Rørvik Unsplash For Nett
På Årskonferansen 2022 ønsker vi å gi ledere en god oversikt over den siste utviklingen på ledelsesfeltet. (Foto: Sharon Christina Rørvik / Unsplash)
Ledelse er et fag

Ledere får faglig påfyll på Årskonferansen

Andre bransjer

Er du en leder? Da bør du få med deg fagsporet innen jus og andre spørsmål på arbeidsgiverfeltet som vi tilbyr på Årskonferansens andre dag den 14. juni.

Dette fagsporet er særlig aktuelt for ledere, mellomledere og styreledere.

Vi gir først en oversikt over aktuelle nyheter på rettsområdet, samt nytt regelverk som er vedtatt eller som er på trappene.

Deretter får vi et innlegg fra NAV-overlege, advokat og bonde Gudleik H. Leir. Temaet hans vil være verktøy for sykefraværsoppfølging, med hovedfokus på de vanskelige sykefraværssakene.

Siste del av dagen tar vi tak i de vanskelige varslingssakene – med en praktisk vinkling på problemstillingen. Vi tar for oss grensegangen mellom varslinger og personalsaker.

Med oss på laget har vi fått Kulturkompaniet, som vil visualisere og tilgjengeliggjøre en aktiv bolk hvor vi får gode diskusjoner rundt praktiske eksempler.

MELD DEG PÅ