Nedre Romerike Vannverk IKS Foto Jill Johannessen For Nett
Illustrasjonsbilde fra Nedre Romerike Vannverk IKS. (Foto: Jill Johannessen)
B-rundskriv nr. 4-2022 om iverksetting av Hovedtariffoppgjøret 2022

Lønnsøkning og endringer for bedrifter som følger Hovedtariffavtalen

Havn | Andre bransjer | Brann og redning

Bedrifter som følger Hovedtariffavtalen, har nå fått tilsendt et B-rundskriv av KS. I tillegg til å angi satser for lønnsøkninger, tar dette rundskrivet for seg endringene i Hovedtariffavtalen.

Resultatet fra årets hovedtariffoppgjør skal nå settes ut i livet i bedriftene som følger Hovedtariffavtalen. Det gjelder for medlemmer av alle organisasjoner som har vedtatt forslaget til ny hovedtariffavtale (HTA), samt for uorganiserte.

Alle arbeidstakerorganisasjonene, bortsett fra Utdanningsforbundet (UDF), Skolenes landsforbund (SL) og Norsk Lektorlag (NLL), har vedtatt forslaget til ny HTA. De tre nevnte forbundene er i streik.

Lønnsøkning

B-rundskrivet omtaler både sentrale lønnsendringer i 2022 og 2023 og endringer i Hovedtariffavtalen. Som ved tidligere lønnsoppgjør varierer lønnstilleggenes størrelse med ansiennitet og stillingsgruppe.

Det er ikke avsatt pott til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4.2.1 i 2022. Lokale forhandlinger etter HTA kapittel 3.4 og kapittel 5 bør gjennomføres i tidsrommet mellom 1. mai og 1. oktober.

Endring av HTA

Endringene i Hovedtariffavtalen gjelder blant annet bestemmelser om lønnsansiennitet, midlertidige ansettelser, lørdags- og søndagstillegg, kvelds- og nattillegg, amming, seniorpolitikk og lederavlønning.

KS sendte ut B-rundskrivet til alle aktuelle virksomheter den 29. juni. HTA for perioden 1.5.2022-30.4.2024 vil bli redigert så snart som mulig, og gjort elektronisk tilgjengelig på www.ks.no.