Foto Rafael Macedo Unsplash For Nett
Lønnsoppgjøret 2020 er et såkalt hovedoppgjør der flere tema kan dukke opp i forhandlingene. (Foto: Rafael Macedo/Unsplash).
Tariff-forhandlinger for kommunale bedrifter:

Lønnsoppgjøret 2020 er utsatt til høsten

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Grunnet koronatiltakene ble partene tidligere i vår enige om å utsette årets lønnsoppgjør til den 15. september. Samfunnsbedriftene kommer tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt.

Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det innebærer at også tema som er relatert til arbeidstidsbestemmelser kan bli gjenstand for forhandlinger, i tillegg til økonomi.

Alle våre medlemmer er orientert per epost om lønnsoppgjørets utsettelse til den 15. september. Under finner du rapportene med relevant lønnsstatistikk.

Alle bransjer – unntatt energi

Bedrifter i alle bransjer – bortsett fra energi – kan se på TBSK-rapporten - særlig fra side 103 og utover.

Energi

Energibedriftene kan se på Lønns- personalstatistikk for arbeidstakere i energisektoren