Mellomoppgjøret Bedriftsavtalen 2019 er godkjent - krediter Dylan Gillis.jpg
Lønnstilleggene for bedriftene som følger Bedriftsavtalen gjelder med virkning fra 1. mai 2019. (Foto: Dylan Gillis)
Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter:

Mellomoppgjøret om Bedriftsavtalen 2019 er nå godkjent

Avfall | Andre bransjer

Forhandlingsresultatet av 14. mai er nå godkjent av alle partene til Bedriftsavtalen. Dermed kan resultatet iverksettes i de berørte bedriftene.

Det var sent på kvelden den 14. mai at KS Bedrift ble enige med LO-K, Akademikerne, YS-K og Unio om lønnstillegg for ansatte som følger Bedriftsavtalen (Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter).

Årets tariffoppgjør var et såkalt mellomoppgjør der man forhandlet om lønn og lønnstillegg. Tilleggene gjelder med virkning fra 1. mai 2019.

Bedriftsavtalen gjelder bransjene:

  • avfall/gjenvinning
  • vann og avløp
  • revisjon
  • IKT-bedrifter
  • parkering
  • næring/eiendom
  • Biblioteksentralen

Her kan du lese mer om resultatet.