Kvinner på jobb - Foto Freshh Connection - for nett ii.jpg (1)
Hovedavtalen kalles gjerne «arbeidslivets grunnlov» med sine bestemmelser om samarbeid, medvirkning og tillitsvalgtordninger. (Foto: Freshh Connection)
Hovedavtalen 01.01.2020 – 31.12.2021

Ny hovedavtale er på uravstemming

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

KS Bedrift og KS ble enige med arbeidstakerorganisasjonene om en revidert hovedavtale for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2021.

Hovedavtalen gjelder alle bedriftene som er med i KS Bedrift. Den regulerer forhandlingsordningen og samarbeid. Endringene i Hovedavtalen gir samfunnsbedriftene større handlingsrom med tanke på hvilken tariffavtale som skal gjelde for våre medlemmer.

Hovedavtalens formål er også endret. Klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår nå som en del av partssamarbeidet. Hovedavtalens del B og C, som blant annet regulerer medbestemmelsesordningen, ble ikke endret.

Partene har også blitt enige om å fremheve betydningen av et inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø, og at samarbeidet om dette skjer på den enkelte arbeidsplass.

Man har også tydeliggjort målet om å redusere sykefraværet og forebygge tidlig frafall fra arbeidslivet. Les mer om de foreslåtte endringene i Hovedavtalen i A-rundskriv nr. A/04-2019.

Avstemningen skjer elektronisk

Bedriftene i KS Bedrift deltar i uravstemningen, på linje med kommuner og fylkeskommuner. Den 6. januar får alle stemmeberettigede tilsendt lenke til uravstemningen. E-posten sendes til daglig leder og uravstemningen skjer elektronisk.

KS Bedrift anmoder alle medlemmer om å svare på uravstemningen så snart som mulig. Svaret må være avgitt senest mandag 20. januar 2020 kl. 12.00.

Avstemningsresultatet blir meddelt i eget B-rundskriv.