wideroe-7-still-2-1200x675 Foto- Widerøe.jpg
Foto: Widerøe

Nye skatteregler på naturalytelser

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

De nye reglene for kostgodtgjørelser på reiser trådte i kraft den 1. januar 2019.

I fjor vedtok Stortinget nye regler for beskatning av naturalytelser. Arbeidsgivere er pålagt å rapportere, foreta skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift for rabatter, gaver og bonuspoeng som arbeidstakerne opparbeider i sitt arbeid.

Den ansattes kjøp av varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiveren – hvor kostnadene blir refundert – anses som foretatt av arbeidsgiveren. Samtidig anses fordeler som bonuspoeng og personalrabatter som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid, forutsatt at den benyttes privat.

Reglene vil for eksempel gjelde privat bruk av bonuspoeng som den ansatte har opptjent ved kjøp av flybilletter til tjenestereiser. Privat uttak av bonuspoeng som er opptjent hos arbeidsgiver fra og med 1. januar 2019, medfører derfor et ansvar for skattetrekk, innrapportering og innbetaling av arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver.

Reglene gjelder også rabatter som ikke tilbys regelmessig, og disse kan være vanskelig å holde oversikt over.

Hva må arbeidsgiverne gjøre?

Det viktigste er å informere internt og få en oversikt over hva arbeidstakerne mottar i form av bonuspoeng, rabatter etc., slik at arbeidsgiver settes i stand til å oppfylle sine plikter om rapportering, skattetrekk og betaling av arbeidsgiveravgift.

Når man har en oversikt, bør man vurdere hvordan de nye reglene treffer, og om det er ønskelig å fortsette med de avtalene og ordningene man har.

Noen bedrifter har valgt å forby privat bruk av bonuspoeng opptjent på tjenestereiser. Andre har valgt å pålegge arbeidstakerne å benytte bonuspoeng opptjent i tjeneste på nye tjenestereiser. I slike tilfeller oppstår det ingen privat fordel, og man unngår rapportering, skattetrekk og innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Hvis man fortsetter med ulike bonus- og rabattordninger, må man sørge for å gjøre tilpasninger i interne retningslinjer og rutiner gjeldende fra 1. januar 2019.

Les en prinsipputtalelse om de reglene:

Nye satser i reiseregulativet og for beskatning av kostgodtgjørelse

Medlemmer i KS Bedrift er berørt av endringer i reiseregulativet for dekning av utgifter til skyss, overnatting og kost på innenlands- og utenlandsreiser.

Les mer her:

Fra årsskiftet er også satsene for beskatning av kost og nattgodtgjørelse justert. Her er beløpet som ikke beskattes:

  • Innenlandsreiser uten overnatting: 200 kroner på reiser mellom 6 og 12 timer, 400 kroner på reiser over 12 timer.
  • Skattefri overtidsmat: Begrenses til 200 kroner, og forutsetter arbeid sammenhengende i 10 timer.
  • Utenlandsreiser: Samme sats som innenlands reiser - 578 kroner hvis overnatting på hotell uten frokost.