Pensjonister - Rawpixel.jpg
Fra og med 1. mai 2020 er grunnbeløpet i folketrygden på 101.351 kroner. (Foto: Rawpixel)
Grunnbeløpet i folketrygden

Pensjonene justeres opp

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 1,5 prosent fra 99.858 kroner til 101.351 fra 1. mai 2020. Det er resultatet av trygdedrøftingene som i år ble gjennomført litt på overtid.

- Grunnbeløpet er utgangspunktet for beregning av alle offentlige pensjonsytelser og trygder, sier direktør for Samfunnsbedriftenes arbeidsgiverservice Frode Bård Nilssen.

- Satsen er justert på en måte som står i forhold til utfordringene samfunnet nå står overfor som følge av koronaepidemien, legger han til.

Til grunn for reguleringen ligger en lønnsvekst på 1,7 prosent, det samme som i lønnsoppgjøret i frontfaget. Det melder regjeringen i en pressemelding.

Talgrunnlaget er blitt drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes Felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

Hvem får hva?

Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som er regulert gjennom grunnbeløpet får en inntektsøkning på 1,50 prosent fra 1. mai, mens den årlige økningen blir 2,01 prosent.

Alderspensjon under utbetaling får en økning i pensjonen på 0,74 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 1,2 prosent.

Regelverket

Grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptjening skal reguleres i samsvar med lønnsøkningen, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsøkning to år tilbake i tid.

Alderspensjon under utbetaling skal først reguleres med den samme lønnsøkningen, og deretter blir det trukket fra 0,75 prosent.

Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister blir regulert med den samme lønnsøkningen og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen for 67-åringer i reguleringsåret.