person-in-white-long-sleeve-shirt-holding-white-smartphone-3740194.jpg
Illustrasjonsfoto: Bongkarn Thanyakij
Koronakrisen:

Permitterte med innskudds- eller hybridpensjon

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Stortinget vedtok i dag midlertidige regler for hvordan bedrifter med innskudds- eller hybridpensjon kan håndtere permitterte arbeidstakere.

Om permitterte ansatte skal stå i bedriftens pensjonsordning eller ikke, fremgår av pensjonsavtalen den enkelte bedrift har inngått med sin pensjonsleverandør.

Bedrifter som ikke har regler om at permitterte skal stå i pensjonsordningen, kan nå velge å la disse likevel stå i ordningen. Det blir da opp til bedriften å velge hvorvidt permitterte skal ha dekninger i form av null innskudd til alderspensjon og ingen dekning ved uførhet, eller om de skal være dekket av innskuddsfritak ved uførhet, samtidig som sparingen til alderspensjon fryses.

Bedrifter som har regler om at permitterte skal stå i pensjonsordningen må både betale for sparing til alderspensjon og dekke risikodekningene (ufør) under permitteringen.

Dersom bedrifter ønsker å endre på regler om medlemskap ved permittering, må dette gjøres etter vanlige prosessregler i tariffavtaler og lovverk.

Les mer på stortinget.no.