1600px-Coronaviruses_004_lores.jpg
Koronavirus sett i elektronmikroskop. Koronavirus har sitt navn fra «corona», latin for krone, som refererer til utseende på viruset som har en overflate med små tagger, som en krone. Foto: Wiki Commons/Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library
Oppdatert 25. juni 2020:

Råd til bedrifter om koronaviruset

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

På denne siden legger vi ut informasjon som er relevant for medlemmer av Samfunnsbedriftene.

Nedenfor følger en oversikt over hvor du kan hente oppdatert informasjon og hva Samfunnsbedriftene kan hjelpe deg med, samt en rekke svar på de vanligste spørsmålene som vi har mottatt fra dere. Til høyre finner dere en fortløpende oversikt over relevante hendelser.

Hvor får jeg oppdatert informasjon?

Hva kan Samfunnsbedriftene hjelpe deg med?

  • Artikkelen du leser nå gir råd til medlemsbedrifter om hvordan ansatte bør håndteres mht. karantene, sykemelding og tjenestereiser etc. Vi er i daglig kontakt med en rekke personer, organisasjoner og myndigheter for å holde oss oppdatert på situasjonen, slik at vi kan gi deg oppdatert informasjon om det som er vesentlig for din bedrift. Vi har blant annet en tett dialog med KS om arbeidet i Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser.

  • Hvis du har ubesvarte spørsmål som du kanskje bare ønsker å drøfte med noen, er du mer enn velkommen til å kontakte en av oss i Samfunnsbedriftene Arbeidsgiverservice. Bruk gjerne vår e-post arbeidsgiver@samfunnsbedriftene.no dersom du ønsker et skriftlig svar.

  • Samfunnsbedriftene Arbeidsgiverservice betjener medlemmene med råd og veiledning innenfor de fleste tariff- og arbeidsgiverspørsmål. Ordinær bruk av våre tjenester er inkludert i medlemskapet. Saker som krever lengere behandlingstid blir fakturert etter avtale.

Klikk her for å finne spørsmål og svar om korona og arbeidslivet

Hva om jeg har flere spørsmål?

Ta kontakt med oss!

Det er i dag uklart i hvilken grad koronaviruset vil få konsekvenser for arbeidstakere og arbeidsgivere, og for driften hos våre medlemmer. Nøl ikke med å kontakte Samfunnsbedriftene Arbeidsgiverservice på arbeidsgiver@ksbedrift.no dersom dere har spørsmål eller ønsker å diskutere hvordan ulike situasjoner best kan løses.