Medarbeiderskap - krediter rawpixel.jpg
Medarbeiderskap er et konkurransefortrinn for det skandinaviske arbeidsliv. (Foto: rawpixel).
KS Bedrifts HR-nettverk:

-Skandinavisk ledelse er medarbeiderskap

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

-I Norden har vi den unike ledelsesmodellen, men vi vet ikke om den. Det sa Runar Heggen, en nestor innen medarbeiderskap, på den første samlingen til KS Bedrifts nye HR-nettverk den 13. desember.

Det var stinn brakke på den første samlingen til HR-nettverket, som i siste liten måtte flyttes til Ingeniørenes hus. -Det er tydelig at vi traff noe da vi tok initiativ til dette, sa KS Bedrift-leder Øivind Brevik under åpningen til de rundt 60 fremmøtte nettverksdeltagerne.

Brevik hadde lært noe nytt om ledelse i alle lederjobbene han har hatt. Men én ting gikk igjen overalt: Medarbeiderne er alltid det viktigste i en bedrift. Og for å få det beste ut av mennesker, så må alle behandles på ulike måter.

Ledere bør snakke sammen

Mellomledere og administrerende direktører kan ha ulike utfordringer, påpekte Brevik videre. Men ledere på alle nivå har et behov for å snakke med andre ledere om HR-utfordringene de står overfor.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Øivind Brevik åpner KS Bedrifts HR-nettverk.

-Det viktigste i et slikt nettverk er dere. Få nye impulser, og lær av hverandre! oppfordret Brevik.

Engasjementet deres vil styre mye av tematikken vi tar opp i nettverket, påpekte Frode B. Nilssen, direktør for KS Bedrifts Arbeidsgiverservice. Han minnet om at det forplikter å delta, og siterte tidligere håndballtrener Marit Breivik: «Ingen fortjener å høre til et bedre lag enn de er villige til å være med å skape selv».

HR er et stort felt som omfatter alt fra kompetanseutvikling og endringsledelse til sykefravær og konflikthåndtering. Men grunnleggende sett dreier det seg om å håndtere mennesker, påpekte Nilssen.

Kulturen er vår styrke

-Medarbeiderskap ligger i kulturen vår og er veldig sterkt, understreket daglig leder Runar Heggen fra TeamWork. Som en av Norges eksperter på feltet var han invitert for å snakke om «medarbeiderskap - arbeidsglede og forpliktende samspill».

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Runar Heggen snakker på KS Bedrifts HR-nettverk. 

I økende grad ser verden til Norden og den skandinaviske modellen, mente Heggen. Og det er nettopp medarbeiderskap som er den skandinaviske ledelsesmodellen.

Etter en runde med spørsmål og svar med salen, kom man i felleskap frem til at medarbeiderskap betyr ting som ansvar for jobben, tillitsbasert ledelse, muligheten til å påvirke, mer likhet mellom arbeidstager og arbeidsgiver, medvirkningsplikten og likestilling.

Verktøy for godt medarbeiderskap

-Det bør faktisk være like naturlig å prate om godt og dårlig medarbeiderskap som det er å prate om god og dårlig ledelse, fortsatte Heggen. -Samtale er det eneste verktøyet vi egentlig har, la han til.

Heggen skisset også opp en modell for godt medarbeiderskap. I korthet gikk denne ut på at arbeidsgiverne må være redelige og konstruktive, arbeidstagerne må være faglig dyktige og engasjerte i oppgavene, og arbeidskollegene må spille andre kolleger gode.

Får man dette på plass, er mye gjort.

HR-nettverket fremover

-Med tanke på den store interessen planlegger vi å opprette to HR-nettverk à 20-30 personer, fortalte Frode B. Nilssen. Hvert av disse to nettverkene skal ha en egen styringsgruppe, blant annet for å sikre at man tar opp ting av interesse for deltagerne.

Det satses på at hvert nettverk avholder to til tre møter i året.