Forhandlingene om Bedriftsavtalen - krediter Thomas Drouault.jpg
Forberedelsene til tariffoppgjøret 2022 er alt igang. (Illustrasjonsbilde, foto: Thomas Drouault)
Tarifforhandlingene 2022 handler om mer enn penger

Tariffoppgjøret om Bedriftsavtalen: Forberedelsene er i gang

Avfall | Andre bransjer

3. desember møttes Samfunnsbedriftenes forhandlingsutvalg for Bedriftsavtalen. Målet er best mulig samhandling mellom administrasjonen og utvalget i forkant av hovedtariffoppgjøret.

Tidligere i høst ble det lagt en plan for tidligere involvering av forhandlingsutvalget for Bedriftsavtalen. Dette skal skape enda bedre muligheter for påvirkning og forankring inn mot tarifforhandlingene.

Forhandlingsutvalget består av fem medlemmer fra ulike typer bedrifter som er bundet av Bedriftsavtalen. Forhandlingsutvalget bidrar med kunnskap om bedriftenes behov og interesser, og gir viktige innspill til oppgjøret.

Godt møte

Det var flere interessante tema på agendaen den 3. desember. Blant annet ble aktuelle endringsbehov i Bedriftsavtalen diskutert, arbeidslivspolitikk, herunder treder i arbeidslivet og hvordan disse kan påvirke bedriftene på Bedriftsavtalen.

Det ble et spennende, nyttig og engasjerende oppstartsmøte og det ble lagt konkrete planer for hvordan dette arbeidet skal ivaretas frem mot oppgjøret.

Innspill fra bedriftene

Innspill til vårens hovedtarifforhandlinger kan rettes enten direkte til forhandlingsdirektør Barbro Noss, Arbeidsgiverservice (scroll ned) eller direkte til ett av medlemmene i forhandlingsutvalget (se faktaboks).

Det vil bli lagt ut nærmere informasjon om hovedtariffoppgjøret, blant annet forhandlingsdatoer, på våre nettsider.