Uføre Tilbake I Jobb For Nett
Når man nå i større grad vil ha de uføre inn på arbeidsmarkedet, er det viktig at arbeidskraften deres faktisk blir etterspurt. Derfor må man også vurdere tiltak rettet mot arbeidsgiversiden. (Illustrasjonbilde.)
Høringsuttalelse – Om forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden mv.

Uføre kan jobbe mer om arbeidsgivere får gulrøtter

Andre bransjer

For at flere uføre skal jobbe mer, må arbeidskraften etterspørres. Og da må arbeidsgiverne få incentiver. Samfunnsbedriftene har levert høringssvar til forslag om å redusere uføreytelsene.

Samfunnsbedriftene er opptatt av at det skal lønne seg å jobbe. Det er viktig at reglene for uføreytelser i folketrygden og i pensjonsregelverket sikrer dette.

Om det er behov for å kunne fastsette uføregrad mer forutsigbart og rettferdig, bør det prioriteres. Uføretrygden bør i prinsippet reduseres fra første krone lønnsinntekt, fordi uføreordningen bare bør erstatte inntekt som faktisk har falt bort.

Trenger incentiver

Samfunnsbedriftene kan ikke vurdere om uføre har mulighet til å arbeide mer enn de gjør i dag. Men i den grad uføre både kan og ønsker å jobbe mer, er det viktig at arbeidskraften deres faktisk blir etterspurt. Da bør arbeidsgiverne få incentiver som gjør at de «tør» å ansette noen som kan anses som litt mer ustabil arbeidskraft.

Det er verdt å se nærmere på Sysselsettingsutvalgets forslag om å benytte såkalt trygdejustert lønn, der arbeidsgiver betaler en timelønn som tilsvarer vanlig lønn justert for en fastsatt reduksjon i produktivitet.

Når et eget vedtak anslår den uføres forventede reduksjon i produktivitet, får arbeidsgivere et enkelt system å forholde seg til. Man må derfor vurdere tiltak rettet mot arbeidsgiversiden samtidig som man lager nye regler for å redusere uføreytelsene.

Høringssvaret finner du ved å klikke på lenken oppe til høyre.