Brannvern er mer enn slokkeutstyret. Bli med på workshop om brannvern på avfallsanlegg 5. november.

50 000 kr til brannutstyr var nok

Avfall | Brann og redning

Det er tid for tilsynsaksjoner på avfallsanlegg. Etter forskriftsendring er flere anlegg omfattet av krav til industrivern. Det er tid for oppgradering av utstyr og rutiner. Gå ikke glipp av vår workshop den 5. november!

Kilden omlastingsstasjon i Hokksund åpnet tidligere i høst. Her finner du brannslanger, pulverapparater og annet utstyr. Kostnaden for slokkeutstyret beløper seg til omkring kr 50 000 for hele omlastingsstasjonen.

På workshopen kan du høre Fredrik Gaustad i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen fortelle hvordan de har valgt effektivt brannvern i det nye bygget. Brannvern omfatter mer enn utstyr. Gode rutiner, samarbeid og øvelser er også del av brannvernet.

- Det er svært viktig med en dialog med de som skal komme og slokke hvis du mister kontrollen selv, sier Fredrik Gaustad, prosjektleder Nye Anlegg RfD.

Samfunnsbedriftene arrangerer workshop om brann i avfallsanlegg torsdag 5. november. Les mer og meld deg på.

To-delt workshop gir mer kunnskap

Workshopen som arrangeres av Samfunnsbedriftene er åpen for alle og er lagt opp til en to-delt læring: Først får deltakerne lenke til en 40-minutters film med praktiske øvelser i å slokke brann i avfall, innsikt i ulike valg, krav, teknologier og leverandørers erfaringer.

Deltakerne forventes å ha sett denne filmen før workshopen der deltakerne kan delta aktivt med spørsmål og kommentarer. Lenken til filmen sendes et par dager i forkant, så man kan se den når det passer. Workshopen torsdag 5. november innledes av Tove Mette Hjelen som er HMS/Kvalitetssjef på Lindum. Det blir mulighet til å spørre eksperter og bransjekolleger om ulike løsninger som er valgt for anlegg rundt i landet.

Lær av de som ha opplevd brann

TRV-gruppen i Trondheim har opplevd flere branner og har valgt et teknologisk system som både overvåker og iverksetter slokkeutstyr basert på sensorer. Filmen gir innblikk i utstyret som oppdager brann lenge før mennesker, og vi får også høre om erfaringene de har gjort seg etter at utstyret har vært i drift en stund.

Gratis veileder for bedre rutiner

Myndighetene sjekke nå i høst at avfallsanleggene jobber forsvarlig med forebyggende arbeid for å hindre brann, og for å redusere miljøpåvirkningen dersom brann først oppstår.

I tillegg til hensiktsmessig utstyr er gode rutiner og øvelser noe som blir kontrollert. Samfunnsbedriftene har utviklet en veileder for å komme i gang med gode rutiner og godt samarbeid lokalt. Veilederen kan lastes ned på Samfunnsbedriftenes nettsider.