SHMIL Kverning Av Plast Foto JJ For Nett
Her kvernes plast hos vårt medlem SHMIL. Det er viktig at statistikken om de ulike avfallstypene blir bedre, slik at vi kan måle om innsatsen fungerer etter hensikten. (Foto: Jill Johannessen)

Avfallstatistikken skal bli bedre

Avfall

Statistisk sentralbyrå (SSB) starter opp igjen et rådgivende utvalg for avfallsstatistikk. Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs vil bli med i utvalget som skal ha årlige møter.

-Bransjen bruker mye ressurser på rapportering, også til SSBs avfallsstatistikk. Da er det viktig å sikre at kvaliteten er god nok, og at statistikken som samles inn er relevant og samfunnsnyttig sier direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs, Svein Kamfjord.

SSBs rådgivende utvalg skal blant annet bistå SSB med å kartlegge statistikkbehov, gi råd om prioritering og gi innspill til det kommende års virksomhetsplanlegging.

Samfunnsbedriftene er også representert i KOSTRA arbeidsgruppen for Vann, avløp og renovasjon. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsats, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Bærekraftsrapportering blir et viktig tema i vår.

Vi vil gjerne ha innspill

Samfunnsbedriftene samler i disse dager inn innspill fra medlemmene til hvordan dagens statistikkrapportering kan bli bedre og mer relevant. Hva skal telles, måles og rapporteres? Og hvordan? Det vil vi vite mer om.

Medlemmene får en direkte henvendelse.