sirkulering04.jpg
Erfaringsutveksling kan gi store fordeler (foto: IStock)
KS Bedrift inviterer til eget nettverk for kommunal organisering

Avfall: Bli med i nettverket vårt du også!

Avfall

KS Bedrift Avfall inviterer alle kommunale aktører til en felles møteplass gjennom et eget nettverk for kommunal organisering.


Kommunale etater og selskaper har mange like og ulike utfordringer avhengig av geografi og organisering. Hovedoppdraget for kommunale avfallsaktører er å sikre forsvarlig håndtering av avfallet fra alle innbyggere på vegne av alle kommuner, uavhengig av geografi, topografi og organisering.

KS Bedrift ønsker derfor å tilby en felles møteplass med lav terskel for å ta opp og diskutere relevante temaer knyttet til det lovpålagte ansvaret kommunene har gjennom forurensningsloven og tilhørende forskrifter.


Erfaringsutveksling gir fordeler

Avfallsbransjen er i stadig endring. Kommunene har sitt lovpålagte ansvar, og kravene endrer seg i tråd med tiden vi er i. Noen nye krav er etterlengtet, andre kommer ut av det blå – det som er sikker er at kommunale aktører stadig må tilpasse seg nye krav, enten fra nasjonale eller lokale myndigheter.

Målet med nettverket for kommunal organisering er å bidra til gode diskusjoner om aktuelle temaer og problemstillinger, slik at vi sammen står mer rustet for fremtiden. Sammen må vi synliggjøre den viktige rollen kommunale avfallsaktører har, bidra til samarbeid og gjøre hverandre gode.

 

Tidsaktuelle temaer

KS Bedrift mener at for å lykkes med nasjonale og internasjonale mål om både materialgjenvinning, lavutslippssamfunn og sirkulær økonomi, så må vi legge bedre til rette for utveksling av beste praksis innen ulike temaer knyttet til de kommunale aktørenes samfunnsoppdrag. Eksempler på temaer som kan tas opp i nettverket kan være:

  • Enerett/egenregi
  • offentlige anskaffelser
  • ny forskrift om utsortering av biologisk- og plastavfall
  • ulike selskapsformer
  • samtykke til innsamling av avfall
  • produsentansvar (forhandlingene er nylig flyttet til KS Bedrift)
  • etikk- og samfunnsansvar
  • selvkostregelverket
  • innsamling og transport av avfall
  • moderne infrastruktur for innsamling av avfall

Andre aktuelle temaer kan spilles inn kontinuerlig, så tas de opp fortløpende.

 

Målgruppe

Det er kun anledning for ansatte i kommunale bedrifter og etater å delta i nettverket. Innlegg fra ulike medlemmer vurderes fra gang til gang. Det kan bli aktuelt å hente inn foredragsholdere og ressurspersoner eksternt, avhengig av temaer som er på agendaen.

 

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon? Les mer på våre nettsider eller ta kontakt med:

Elisabeth A. Helle, avd.leder Plan og utvikling i Avfall Sør. E-post: eah@avfallsor.no, mobil 93 20 08 02

Brage H. Nafstad, Ingeniør, Kommunalteknikk VAR i Trondheim kommune.
E-post: brage.nafstad@trondheim.kommune.no, mobil 916 49 063

Kontaktperson i KS Bedrift Avfall er Kristine von Hanno. E-post: kristine.von.hanno@ksbedrift.no, mobil 416 98 596.

 

Kommende nettverksmøter i 2019 – hold av datoene: 28. august og 7. november.