Bildet er fra en brann hos Norsk Gjenvinning på Haraldrud i Oslo i mars 2018. (Foto Oslo brann- og redningsetat) - for nett.jpg
Her fra en brann hos Norsk Gjenvinning på Haraldrud i Oslo i mars 2018. (Foto: Oslo brann- og redningsetat)
"Brann i avfall – Veileder om risiko"

Avfallsbranner er en voksende utfordring

Avfall | Brann og redning

Lagring av avfall på anlegg utgjør en brannrisiko. Samfunnsbedriftene (da KS Bedrift) fikk i 2020 utarbeidet en veileder om hvordan lokalt samarbeid kan redusere risiko.

Brann i avfallsanlegg er et økende problem. I tillegg til å kunne forårsake skader på innbyggere, materiell og miljø, blir det stadig vanskeligere å forsikre anleggene.

I 2020 ble det gjennomført en stor tilsynsaksjon av avfallsbransjen. Tilsynene ble gjennomført av brann- og redningsvesenet, fylkesmennene, Miljødirektoratet og DSB.

Samfunnsbedriftene mener at et godt samarbeid mellom brann- og redningstjenestene og avfallsanleggene er en nøkkelfaktor i å forebygge og håndtere brann. Denne veilederen er et verktøy for alle som ønsker å skape slike samarbeid lokalt.

Veileder gir konkrete råd

Det skal være enkelt å ta frem i veilederen. Her er det samlet erfaringer, regelverk og tiltak til hjelp. For den som vil komme i gang har vi i samarbeid med DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) laget en brosjyre i A5-format.

Også KLP Skadeforsikring og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har bidratt i dette arbeidet. Medlemmer fra Rogaland brann- og redning, Remiks i Tromsø, Trøndelag brann- og redningstjeneste, Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen og Trondheim renholdsverk har bidratt med gode innspill.

Branntilsyn i 2020

- Brannvesenet vårt gikk i flere år tilsyn i avfallsanlegg, forteller Øyvind Nermoen, en erfaren branninspektør fra Rogaland Brann- og redning IKS.

- Fokus var ofte det som rørte seg inn forbi de fire veggene: markeringslys, slukkemiddel, øvelse og opplæring. Som regel var det "billige" bygg, med få ansatte, noen dumpere og varen de håndterte var jo "bare" boss uten verdi, legger han til.

Nermoen er en av de viktige bidragsyterne til en veileder som skal være praktisk og nyttig for "den gode samtalen" mellom avfallsanlegg og brann- og redningstjenesten.

DSB er ansvarlig direktorat for tilsynsrunden. Bakgrunnen er de mange brannene i ulike avfallsanlegg rundt omkring i landet.

Giftig røyk og aske som drivkraft

Nermoen, sammen med kolleger fra egen avdeling og fra beredskapsavdelingen, engasjerte seg for noen år siden. De tok konkrete grep for å redusere antallet branner, og konsekvensene av slike branner.

En drivkraft var miljøaspektet og konsekvensene for berørte naboer som fikk giftig røyk og askenedfall inn over boliger, skoler og arbeidsplasser.

Branner i avfallsanlegg hadde lav risiko for både ansatte og materielle verdier. Og det brant hyppig, både større og mindre branner - uansett hvor mye Nermoen og kollegene skrev avvik på defekte brannslukningsapparat og markeringslys.

Til slutt fikk både naboer, bransjen, media og brannvesenet nok.

Regelverk ga ryddigere forhold

- Vi måtte tenke nytt. Resultatet ble en anmodning til alle avfallsanlegg i vår region om å få gjort en konsekvensanalyse med fokus på tredjepart. Parallelt ble alle anlegg registrert som særskilte brannobjekt, noe som gjorde at det ble mye ryddigere å følge opp avvik på forvaltningsmessig riktig måte, og med de virkemidlene som ligger der, forteller Nermoen.

Resultatet ble meget bra. Alle anlegg gjennomførte analysen med bistand fra kvalifiserte foretak, og det var ikke krav om vidløftige analyser på detaljnivå.

Da brann- og redningstjenesten så gikk tilsyn på anleggene, ble rapportene skrevet med et annet fokus enn tidligere. Og det virket.

Det brenner fortsatt i anlegg i Rogaland, men brannene er færre og konsekvensene mindre for så vel virksomhet og naboer som for brannvesenets ressursbruk. 

Ulike anlegg krever ulike tiltak

De som driver avfallsanlegg vet godt at det er ulik risiko for brann avhengig av hva slags avfall man håndterer. Noen prosesser, som for eksempel kverning, øker risikoen.

Hektiske perioder, der mye avfall hoper seg opp, øker også risikoen. Det gjelder enten det er på grunn av driftsstans, helligdagsinnkjøring, markedsvariasjoner eller våropprydning hos husholdningene.

Målet med denne veilederen er at avfallsanleggene og brann- og redningstjenesten skal komme sammen og finne egnede tiltak for det enkelte anlegget - ut fra lokale forhold.

Økning i forsikringspremier – eller at man i verste fall ikke får forsikret sine verdier – er riset bak speilet som har fått flere avfallsanlegg til å gå gjennom egne rutiner.

Sammen med en rapport fra RISE Fire Research vil veilederen fra Samfunnsbedriftene (da KS Bedrift) gi avfallsanleggene og brann- og redningstjenesten et nyttig verktøy for å etablere samarbeid som ruster virksomhetene når branner i avfallsanleggene oppstår.

Les mer på vår temaside om brann i avfallsanlegg