38383856932_d84d7cca0c_k.jpg
Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene samarbeider om tiltak som sikrer de kritiske samfunnstjenestene.
Regler for arbeidstid og permitteringer for avfallsbedriftene

Avfallsbedrifter kan samarbeide for å holde hjulene i gang

Avfall

Avfallet hentes hjemme i husholdningene som før. Høyere karantene-fravær fører til justeringer i hente- og åpningstider. Noen næringsselskaper mister oppdrag fra kunder som må stenge butikken.

Det er krevende å gjennomføre renovasjonen med mange medarbeidere i karantene. Samtidig iverksetter avfallsbedriftene tiltak for å begrense smitte for kunder og egne ansatte. Målet er å kunne levere god og trygg renovasjon i tiden fremover.

Vi må likevel regne med endringer i hentedager. Noen gjenvinningsstasjonene innfører begrensninger på hvor mange som kan være inne på området samtidig. I næringsselskapene kan det bli nødvendig å permittere ansatte.

Arbeidsgivers styringsrett

For å få hjulene til å gå rundt kan koronasituasjonen føre til at noen ansatte må flyttes til mer kritiske oppgaver i bedriften. Det kan dreie seg om kontoransatte som kan utføre veiledningsoppgaver på avfallsmottak, sjåfører som må endre kjøretøy og at alle må bruke mye mer tid på vasking og desinfisering.

Det er også mulig å be ansatte jobbe lengre dager enn normalt. KS Bedrift har samlet råd til medlemsbedriftene med lenker til viktige nettsteder hos myndighetene. Denne artikkelen blir oppdatert.  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har publisert en egen veileder som gir gode råd til virksomheter med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner. 

Les også Slik unngår du smitte blant sjåførene

Omplassering, samarbeid og permittering

KS Bedrift anmoder medlemmene om å strekke seg langt før man velger å permittere. I tillegg til å omplassere egne ansatte, så er det mulig å samarbeide med andre bedrifter og/eller kommunen. Det kan være aktuelt å omplassere og samarbeide med selskapet som leverer husholdningsrenovasjon og som drifter gjenvinningsstasjonene.

For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og at arbeidsstansen er av midlertidig art.

For eksempel hvis kunder eller brukere uteblir og manglende omsetning som igjen medfører produksjonsmessige problemer for virksomheten. Dette kan særlig være tilfellet for bedrifter som håndterer næringsavfall. Denne artikkelen om permittering gir deg en oversikt over hva som gjelder nå, samt en mal for permitteringsvarsel.

Haste-anskaffe sjåfører fra private aktører

Advokat Hanne Torkelsen redegjorde for «haste-anskaffelser» på avfallsbransjen.no. Hun skriver: «Normalt må kommunene følge reglene for offentlige innkjøp for å inngå avtaler med private aktører om innsamling av avfall. Anskaffelsesforskriften har likevel unntak som kan anvendes i særlige tilfeller.»

Torkelsen anbefaler videre: «Rådet er derfor å undersøke hvilket handlingsrom eksisterende kontrakter gir, og ellers bruke unntaksbestemmelsene for anbud dersom det er nødvendig for å sikre disse viktige tjenestene for innbyggerne og kommunen.»