Pål Smits Atle Hamar Svein Kamfjord
Nytt år, ny statssekretær - ett skritt nærmere en strategi for sirkulær økonomi. Bli med på diskusjonene på årets Avfallslederforum.
Forum for ledere i den kommunale avfallsbransjen

Avfallslederforum 2020

Avfall

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs inviterer til lederforum 15.-16. desember på Zoom. Fokus er politikk og strategi for den kommunale avfallsbransjen.

Første dagen vil vi ta opp aktuelle politiske saker. Samfunnsbedriftene har i lengre tid satt fokus på utfordringene med manglende marked for sekundære råvarer.

Vi løfter også frem behovet for endringer i produsentansvaret slik det er rigget. Pågående forhandlinger og tilbakemeldingene fra medlemmene viser at utfordringene er stadig økende. 

MELD DEG PÅ

Regjeringen har varslet at lanseringen av strategien for sirkulær økonomi er utsatt til våren, og statssekretær (V) Maren Hersleth Holsen kommer til lederforumet for å fortelle siste nytt fra dette arbeidet. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Denne strategien må også ses i sammenheng med mange andre initiativer som regjeringen har på dagsorden, blant annet bærekraftstrategien.

Dag nr. 2 retter vi fokuset inn mot Produsentansvaret og Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs' strategi og arbeidet framover. Her får medlemmene anledning til å diskutere utkastet for perioden 2021-2025.

Mer detaljert program kommer - hold av tiden.

Når: 
tirsdag 15. desember kl. 12 -14
onsdag 16. desember kl. 9 -11 

Pris: kr 1500,- for begge dager

Hvor:  
Zoom - lenke sendes ut i forkant

Målgruppe: 
Daglig leder og styreleder i avfallsbedrifter og etatsledere.