Biogass Dvas Unsplash For Nett
Biogass, som blant annet kan produseres av matavfall, er en form for drivstoff som vil føre til lavere utslipp av klimagasser. (Foto: Dvas/Unsplash)

Bånn gass for biogass

Avfall

Biogasskjøretøy skal ha fritak i bomringen fra 1. januar 2022. Det ble klart da Stortingets energi- og miljøkomiteen denne uken ferdigbehandlet flere forslag om biogass.

Forslagene er fremmet av FrP, og handler om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon og bruk av biogass.

Fritak fra bomringen

Komiteen har samlet seg om to forslag. Det ene er at biogasskjøretøy skal ha fritak i bomringen fra og med 1. januar 2022.

- Dette vedtaket er svært viktig hvis myndighetene ønsker at transportørene skal investere i nye kjøretøy som benytter biogass, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

Kamfjord viser til at Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs har flere medlemmer som allerede produserer biogass.

Utbygging av fyllestasjoner

Det andre forslaget som får full støtte fra alle partier, er en gjennomgang av rammevilkårene biogassbransjen har for å sikre at de er harmonisert med våre naboland. Stortinget ber altså regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for dette, slik at det sikres en god utvikling for en bransje i vekst.

I tillegg har hele opposisjonen samlet seg om tre forslag. Partiene utgjør et flertall på Stortinget, og forlagene vil dermed få flertall. 

Disse er en helhetlig plan for utbygging av fyllestasjoner og støtteordningen for innkjøp av biogasskjøretøy hos Enova. Det gjøres også en endring i bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til «nullutslipp og biogass». Hensikten er å likebehandle biogass med elektrisitet og hydrogen, og begrepsbruken skal gjelde allerede vedtatte og fremtidige planer.

- Jeg vil spesielt trekke frem viktigheten av å få på plass en utbyggingsplan for fyllestasjoner for biogass og støtteordninger for innkjøp av biogasskjøretøy. Hvis vi mener at biogass er en form for drivstoff som vil føre til lavere utslipp av klimagasser, og det er det, så må biogassen bli et reelt og tilgjengelig alternativ, sier Kamfjord.

- Disse vedtakene kan være helt avgjørende for å få fart på utnyttelse av tilgjengelige ressurser som alltid vil være der, avslutter Kamfjord.

Forslagene debatteres og behandles i Stortinget 25. mai.