981125A4-2776-48DF-AFDF-F91D2BC1B8A6-3.jpg
Forbrenningsavgiften er et misforstått tiltak der Stortingets flertall kunne valgt en mer treffsikker materialavgift, sier Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs
Regjeringen og FrP er enige om forbrenningsavgift og reduksjon i støtte til sirkulær økonomi

Dårlig sirkulærøkonomi i budsjettforliket

Avfall

Dette er fryktelig dårlige signaler fra regjeringen til det norske folk, og ikke minst til avfallsbransjen som tror og mener sirkulær økonomi er en viktig del av løsningen mot et lavutslippssamfunn.

- Forbrenningsavgiften er helt klart å se på som en fiskal avgift, sier Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. Finansdepartementets redegjørelse for at dette var å legge avgift på forurenser, står til stryk. De ville åpenbart ikke forstå sammenheng mellom produsentansvar, design og sammensetning av produkter – og i hvilken grad det er den direkte årsaken til hva som i utgangspunktet bare kan forbrennes. Makan til kunnskapsløshet som gir alvorlig feil signaler til en bransje som yter sitt beste for fellesskapet, skal en lete lenge for å finne, fortsetter han.

Kutter i avsatte midler til handlingsplan for sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er en måte å tenke helhet og sammenheng i økonomien på, og ikke en enkeltpost på et budsjett. Men, som penger til enkelte prosjekter som setter fart i omstillingen, så er det uheldig å redusere slike poster til et minimum som FrP og regjeringen nå er enige om. Det er jo summen av tiltak i budsjettet som er enda viktigere, men vi ser hverken helheten en sirkulær økonomi krever, eller de enkelte tiltakene som er viktige for at vi kan gå i riktig retning, sier Kamfjord.

Den misforståtte innføringen av forbrenningsavgift i stedet for en effektiv materialavgift på produsentene, er et stjerneeksempel i så måte. Alt tyder på at de nok var mer opptatt av inntekt til staten, og ikke av virkning. Skuffende, og svært lite motiverende for bransjen, sier avslutter Kamfjord