981125A4-2776-48DF-AFDF-F91D2BC1B8A6-3.jpg
- Stortinget kan åpne støtteordninger for grønne investeringer for alle, sier Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.
Grønn tiltakspakke leverer gode tiltak, men er ikke den strategien som ble varslet:

Dette er ingen grønn strategi, Rotevatn.

Avfall

Regjeringen gikk nok litt hardt ut da de snakket om at strategien for sirkulær økonomi ville komme allerede nå i slutten av mai. I den «grønne tiltakspakken» bevilges det penger til gode og viktige prosjekter, men det er ingen strategi. Stortinget kan sikre at støtten gis til alle som leverer grønne løsninger.

Stortinget kan gjøre den grønne tiltakspakken mer treffsikker. Vi skal nå høye mål om gjenvinning og klimakutt. Det er noe av det som strategien for sirkulær økonomi skal bidra til. Det krever store investeringer i anlegg. Stortinget kan sikre at også offentlig næringsliv får tilgang til investeringsstøtte. Samfunnsbedriftene mener det er en selvfølge at offentlige og private likestilles i tilgang på midler til bygging av anlegg.

 

Økte midler til forskning er bra

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs gleder seg over at regjeringen vil bruke mer på penger på forskning som skal sikre at avfall kommer tilbake i kretsløpet. Dette etterlyste vi både under forhandlingene om årets statsbudsjett og gjentok da revidert budsjett kom tidligere i mai.

 

Vi vil bygge og innovere – gi oss mulighet

Det skal bygges i stat og kommune, fortalte statsminister Solberg. Det skal gi økt aktivitet i privat næringsliv.

- Vi ønsker at kommunale avfallsselskapers behov for ny infrastruktur og vedlikehold inkluderes i tiltak som kommer, sier Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. – Dette er prosjekter for infrastruktur som gagner hele befolkningen.

Det står mange offentlige avfallsselskaper klare til å levere gode, sirkulære løsninger for fellesskapet. Dette er infrastruktur som utvikles og bygges i samarbeid med leverandører fra privat næringsliv. Dette må Stortinget prioritere når denne tiltakspakken skal behandles.  Dette kan Stortinget velge å gjøre noe med når denne tiltakspakken skal behandles.

 

Lyspunkter

Det er positivt at det eksisterende virkemiddelapparatet blir foreslått styrket, eksempelvis gjennom klimasats og til Forskningsrådet. Det trengs i midlertidig langt større og mer målrettede investeringer hvis Norge skal nå forpliktelser på 65 % gjenvinning av avfall innen 2035.

 

Strategien må favne videre

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs sendte innspill allerede 11. mai om tiltakspakken til statsminister Solberg. Innspillet viser hvordan den kommunale avfallsbransjen kan bidra til betydelige utslippskutt i klimagasser, til ombruk, økt materialgjenvinning og ikke minst til utvikling av nye arbeidsplasser i Norge. Disse tiltakene hører hjemme i strategien for sirkulær økonomi. En strategi vil kunne avdekke ubalanse og dermed sikre en helhetlig bruk av virkemidler. Tiltakspakken som kom i dag er fragmentert og må innpasses i en sirkulærøkonomi-strategi som favner videre.