ØRAS. Foto Jill Johannessen
Avdelingsleder Kim Wennevold i NordRen AS. (Foto: Jill Johannessen).
Nettverk for egenregi

Samler dere inn avfallet selv?

Avfall

Innovative kjøretøy, flerbeholdersystem, selvkost og næringsavfall. Dette er noen av temaene når nettverk for egenregi samles den 24. og 25. november fra kl. 9-11.

Årets siste samling byr på innledere fra blant annet Gøteborg og Drammen. Flere av temaene er viktige i den framtidige utviklingen for kommunale avfallsaktører.

Samlingen finner sted den 24.-25. november fra kl. 9-11 begge dager. Samlingen blir digitalt på Zoom. Det blir foredrag og du kan delta i diskusjoner.

Her finner du program og påmelding

Innovative innledere fra Sverige

Samlingen byr på en rekke spennende temaer og innledere. Deriblant Johan Karlsvard fra Kristianstad Renhållning som forteller oss om deres firebeholdersystem og hvorfor de valgte det, og hvordan erfaringen med system har vært.

Vi får også besøk fra Gøteborg og Hans Zackrisson, utviklingssjef i Renova. Zackrisson vil snakke om Renovas prosjekter og erfaringer med innovasjon innen renovasjonsskjøretøy – herunder autonome kjøretøy, hydrogen som energibærer og deres erfaringer med den første rene el-renovasjonsbilen fra Volvo.

Selvkost, ny merkeordning og erfaringer fra koronaen

Resten av samlingen byr på flere viktige temaer. Knut Erik Lie fra Norsk kommunerevisorforbund kommer for å snakke om selvkostregelverket for avfallsbransje og henting av både nærings- og husholdningsavfall på samme rute. Nytt av året i avfallsbransjen er den nye merkeordningen og de nye symbolene. Marte Brændsrud fra Renovasjonsselskapet i Drammensregionen forteller oss om deres implementering. Ikke minst – vi tar en runde med erfaringsdeling fra koronaepidemien.

Under samlingen legger vi opp til gode muligheter for diskusjon og innspill. På dag 2 gjennomfører vi til og med et gruppearbeid hvor deltakerne får anledning til å dele erfaringer. Nærmere detaljer om det faglige innholdet kommer utover i november.

Målgruppe for samlingen: avfallsbedrifter og kommuner som driver husholdningsrenovasjon i egenregi. Vi ønsker både tidligere og nye deltakere velkommen til nettverkssamlingen. Man må ikke ha deltatt tidligere for å ha nytte av samlingen. 

Samlingen organiseres av Samfunnsbedriftene. Bjørn Kopstad fra Norwaste loser oss gjennom programmet som vanlig.  

Vel møtt!