Sikker EE-avfall.jpg
På kommunale gjenvinningsstasjoner har ansatte opplæring i håndtering av farlig avfall, og der kan de holde EE-avfallet innelåst fram til sikker levering tilbake.
Elektrisk og elektronisk avfall på avveier

EE-avfallet er en risiko for menneskers liv ved feil håndtering

Avfall

Etter å ha sett dokumentaren ‘Søppelsmuglerne’ på NRK, stiller KS Bedrift Avfall spørsmålet om hvorfor butikkene skal få lov til å ta imot elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) på samme måte som de har gjort i mange år.

For dette har åpenbart pågått lenge. De fra næringslivet som sto fram i dokumentaren fortalte blant annet om trusler, og at de derfor ikke foretok seg noe for å stoppe dem som stjal åpenlyst. Det gjaldt også i butikkenes åpningstider. Det er et valg når man aktivt ser bort. Det er et stilltiende samtykke. Det er ikke å ta sitt samfunnsansvar på alvor.

 

Skal være enkelt å levere EE-avfall riktig

Myndighetene endret ansvaret for EE-avfall for at det skulle være enkelt for innbyggere og næringsliv å kaste EE-avfallet riktig. Næringslivet ønsket ikke nødvendigvis at forhandlerne plutselig skulle bli aktører som håndterer farlig avfall.

Senere ble også ansvarsforhold for avfall mer generelt endret i forurensningsloven i 2004. Endringen da ble blant annet begrunnet med at når næringslivet fikk ansvar for eget avfall, så ville det forebygge forsøpling og forurensning. Er det det vi har sett skje? På område etter område, som for plast, forsøpling generelt og på EE-avfall som NRK tar opp?

 

Myndighetenes intensjoner er ikke innfridd

KS Bedrift Avfall kan ikke se ikke at myndighetenes intensjoner er innfridd. NRKs dokumentar er nok en bekreftelse på at kontroll med avfallsstrømmer er en oppgave som må tas på største alvor.

Det handler om menneskers liv og en ren natur, og det bør skisseres noen løsninger på dette store problemet. Ingen av de som ble intervjuet i dokumentaren, fra Miljødirektoratet, Tollvesenet eller fra elektrokjeden kunne komme med en løsning.

KS Bedrift Avfall mener det finnes løsning. EE-avfall bør leveres tilbake via de bemannede mottakene. På kommunale gjenvinningsstasjoner har ansatte opplæring i håndtering av farlig avfall, og der kan de holde EE-avfallet innelåst fram til sikker levering tilbake.