Ola Elvestuen Foto Mona Lindseth, Venstre For Nett
Ola Elvestuen, som sitter i finanskomitéen for Venstre, ser behovet for nye virkemidler for sirkulærøkonomien. (Foto: Mona Lindseth / Venstre)
Store investeringer i anlegg for sortert avfall blir nødvendig

Et Enova for sirkulærøkonomien må vurderes, mener Elvestuen

Avfall

Finanskomitéens Ola Elvestuen (V) mener at man trolig vil trenge et eget støtteorgan for sirkulærøkonomi, melder Cnytt.

Under en sending på Cnytt den 7. april fikk Venstres Ola Elvestuen spørsmål om hvordan Norge kan sørge for at investeringsmidler blir tilgjengelig for alle som skal og kan bidra til en sirkulær økonomi og et framtidig lavutslippssamfunn før 2050 i Norge.

Elvestuen gikk inn på flere momenter i sitt svar, deriblant at sirkulærøkonomien må være lønnsom. Han nevnte også at kommunale avfallsselskaper kan bruke avfallsgebyret og at de har tilgang til noen virkemidler, slik som klimasats.

Elvestuen bommer

- Å bruke avfallsgebyret for å skaffe investeringsmidler vil ikke dekke kostnadene for kommunale avfallsaktører, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

- Flere nye kommunale utsorteringsanlegg må på plass for at disse aktørene skal kunne bidra til sirkulærøkonomien. Dette er estimert – konservativt - til 5,75 milliarder kroner for utsorteringsanlegg for plast alene.

Ser behovet for et Enova for sirkulærøkonomi

Samtidig ser Elvestuen behovet for en ny virkemiddelaktør med egne ordninger. Under sendingen nevner han for eksempel et slags Enova for sirkulærøkonomi.

- Det er gledelig at Elvestuen ser behovet for nye virkemidler for sirkulærøkonomien. En slik aktør må i så fall ha finansieringsordninger som likestiller private og offentlige aktører som kan og vil bidra til sirkulærøkonomien. Her må også de økonomiske rammene matche de faktiske kostnadene, sier Kamfjord.

Han legger til at et slikt tiltak, kombinert med nye produsentansvarsordninger, kan sette fart på sirkulærøkonomien.