Svein2
Direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs mente flere måtte ta seg sammen da han deltok på NRKs direktesendte Debatten. Foto: NRK
Kildesortering tema for Debatten på NRK:

– Flere må ta seg sammen

Avfall

Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene stilte i Debatten på NRK1, og var tydelig på at flere må ta seg sammen hvis kildesortering og plastgjenvinning skal fungere.

– De kommunale avfallsselskapene skal også gjøre en jobb, men det går ikke an å stille ensidige krav til kommuner og innbyggere hvis man ikke gjør noe med andre deler av verdikjeden, sa Kamfjord på direkte spørsmål fra programleder Fredrik Solvang.

Samfunnsbedriftene deltok på NRKs debatt «Hvorfor kildesortere plast?» i forrige uke. Der mente Kamfjord at produsenter og myndigheter må gjøre en større innsats for å sikre at mest mulig blir kildesortert og gjenvunnet.

Altfor mye skrot

– Produsentene sender altfor mye skrot inn i markedet. Veldig mye av det som produseres lar seg ikke materialgjenvinne. Likevel bruker vi mye tid og krefter på å kildesortere og ettersortere plasten på våre anlegg.

– Myndighetene må skaffe seg en god oversikt over hva som faktisk sendes ut i markedet. Vi mener de må etablere et register, fordi man i dag ikke har kontroll over hva som finnes der ute av plastprodukter. Alle typer plastprodukter bør omfattes av produsentansvarsordningen. I dag er det bare plastemballasje som er underlagt ordningen. Det finnes ingen løsning for alle andre ting som lages av plast, sier Kamfjord.

Debatten åpnet med en duell mellom klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og nyhetsredaktør i Aksel Fridstrøm i Minerva.

Må ha langsiktighet 

– Målet til plastemballasje i dag er at 30 prosent skal bli til nye produkter. Det neste målet er at 50 prosent skal materialgjenvinnes. Det blir stadig bedre, og vi stiller stadig strengere krav. Det er bra for klima. Vi kan imidlertid ikke sette et høyt mål med én gang fordi det tar mange år å bygge avanserte sorteringsanlegg for plast. Vi må ha langsiktighet, sa Rotevatn.

Fridstrøm mener at det grunnleggende problemet er at man har et ambisjonsnivå som er langt over gjennomføringskraften.

– Det er tydelig når det gjelder plast. Vi har nesten ingen kapasitet til å håndtere dette selv, og mesteparten sendes til utlandet. Europakommisjonen sier at 50 prosent av plasten eksporteres til land der man ikke vet hva som skjer. Tyske aviser har for eksempel vært i Vietnam og sett på fyllinger, og der finner de tysk plast, sier han.

Uten kontroll

I den påfølgende debatten etterlyste Svein Kamfjord mer handlekraft fra regjeringen.

– Alt vi hører i denne debatten er symptomer på at dette er et system som ble utviklet for 30 år siden, og siden har det vokst over tid uten kontroll fra myndighetene. Nå har vi fått nye gjenvinningsmål, og da må vi også få tydeligere rammer.

– Hvem har ansvaret for produktene i hele verdikjeden? Hvem skal betale hva det faktisk koster for innbyggerne å kildesortere? Det er uklart hvem som har ansvaret. Det gir muligheter for å snike seg unna, og det er den snikingen vi ser resultatet av i dag. Produsentene utnytter et uklart regelverk, sier Kamfjord.

Se Debatten på NRKs nettsider.