Svein Kamfjord.jpg
Svein Kamfjord er direktør for Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. (Foto: Jill Johannessen).

Fremmer innovasjon og konkurranse

Avfall

Det er ingen grunn til at Konkurransetilsynet skal bekymre seg for kommunale forskrifter som gir bedre miljø og mer seriøse aktører.  

DN 12. oktober kan vi lese at Konkurransetilsynet er bekymret for økt byråkratisering når kommuner vedtar forskrifter for å følge opp sitt lovpålagte ansvar. Det de åpenbart har gått glipp av er at det offentlige Norge nok en gang går sammen om å løse oppgaver på en digital og kostnadseffektiv måte. Og privat næringsliv heier på løsningen.

Forskriften som Konkurransetilsynet viser til, gir kommunen en mulighet til å følge opp sitt ansvar. Den hjelper kommunen til å stoppe useriøse aktører uten å bruke tid og innbyggernes penger i rettssaler.

Kommunene rigger seg for en fremtid som så vidt er i gang. Avfallshåndtering ses i sammenheng med ren luft, trygge boområder og smart bruk av ressursene i avfallet. Å kjøre to renovasjonsbiler inn i samme vei for å tømme avfallet skaper kanskje konkurranse, men det skaper også utslipp, veistøv og trafikkfarlige situasjoner.

De seriøse avfallsaktørene var også bekymret for økt byråkratisering når de skal søke om å hente avfall som kommunen har ansvar for. De er svært fornøyde med at kommuner går sammen om en digital søknadsportal som gjør det enkelt for avfallsaktører å søke.

Trondheim går i bresjen for en digital fremtid som gagner både miljø, innovasjon og konkurranse i avfallsmarkedet. Konkurransetilsynet ser spøkelser på høylys dag.

(Dette innlegget er tidligere publisert hos Dagens Næringsliv)