Fyrverkeri Shutterstock
Miljødirektoratet lyttet til Samfunnsbedriftenes medlemmer og venter med innføring av fyrverkeri-mottak til 1. juli.Foto: Shutterstock
Avfallsforskriftens kap.11 endres fra 1. juli 2022: Husholdninger skal levere til betjente kommunale mottak

Fyrverkeri-forskriften utsatt til juli

Avfall

Kommunenes betjente avfallsmottak skal ta i mot fyrverkeri fra husholdningene fra 1. juli, og ikke allerede fra nyttår 2022. Men det er flere skjær i sjøen før en slik ordning kan fungere godt.

I all hast har Miljødirektoratet vurdert innspillene etter høringsrunden som hadde frist 9. desember. Det som hastet mest er tatt til følge, etter innspill fra medlemmer i Samfunnsbedriftene. 

Iverksettes 1. juli 2022

Det ble for snau tid til å innføre mottaksplikten allerede fra nyttår, selv om det passer best fordi husholdningene har ubrukt fyrverkeri på denne tiden. Det betyr at det også i januar 2022 skal leveres tilbake til utsalgssteder og ikke til kommunens mottak.

DSB må gi veiledning raskt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er den nasjonale myndigheten som kan gi nødvendig veiledning og kunnskap til avfallsmottakene. Avfallsmottakene må innlemme fyrverkeriet i egne risikovurderinger og lage løsninger som ivaretar sikkerheten for besøkende og egne ansatte. Dette er tidkrevende og omfattende prosesser på mange av anleggene og derfor må slik veiledning komme raskt.

Utstyr mangler og er ikke gratis

DSB har vurdert at utstyret som trengs for å håndtere ubrukt fyrverkeri vil koste lite. Overslag fra enkeltmedlemmer i Samfunnsbedriftene viser at det ikke stemmer, men at slikt utstyr, inklusive nødvendige installasjoner for å ivareta sikkerheten, koster opptil kr 70 000,- pr container. Slike kostnader er såpass store at de ikke kan tas over allerede vedtatte budsjetter. 

Dessuten er det lang leveringstid på containere for tiden. Det er derfor svært viktig at veiledning om nødvendige sikkerhetstiltak må på plass snarest, slik at riktig utstyr kan bestilles og nødvendige rutiner innføres.

Dårlig løsning: Produsentansvar som kasteball

Produsentansvar er et kjent virkemiddel i Miljødirektoratet. Dette direktoratet viser imidlertid til at det er DSB som er rette adressat for et produsentansvar for fyrverkeri. Det er DSB som forvalter den forskriften som gir produsenter, importører og utsalgssteder en plikt til å ta i mot fyrverkeri. 

Samfunnsbedriftenes medlemmer kjenner godt til ulike ordninger for produsentansvar og krever at henteplikten som produsentene har, må reguleres slik at ikke bare sentralt beliggende mottak, med store mengder får hentet fyrverkeriet som husholdningene leverer. Les Samfunnsbedriftenes høringsinnspill, Miljødirektoratets endelige anbefaling og forslaget til endringene i forskriften i egen faktaboks på denne siden.