Avfalls TV Bilde Fra Webkonferansen Endelig
Koronatiden ga plutselige utfordringer for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Hva har vi lært så langt og hvordan håndterer vi neste krise? Bildet viser "studio" for webkonferansen. (Fra venstre: Anna Ljunggren, direktør samfunnskontakt Samfunnsbedriftene; Svein Kamfjord, direktør Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.)
Få tilgang på webinarer, reportasjer og debatter fra konferansen «Avfall og ressurs i krisetid».

Gikk du glipp av webkonferansen «Avfall og ressurser i krisetid»?

Avfall

11. og 12. juni gikk webkonferansen «Avfall og ressurser i krisetid» av stabelen – den første i sitt slag for Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs, og Avfallsbransjen.no. Her kan du få med deg tv-sendingene.

Tilhørerne på webkonferansen fikk se politiske debatter, samt delta på webinarer og workshop. Produsentansvar, avfallsbransjens bidrag til sirkulærøkonomien, lærdommer fra koronakrisen og kryptoangrep, var noen av temaene som ble tatt opp under konferansen.

TV-sending: Avfallsrevyen

Sending med nyhetssaker fra avfallsbransjen (Avfallsrevyen), samt debatt med politikere fra Energi- og miljøkomiteen, etterfulgt av kommentarer fra bransjeeksperter. Klikk her for å se sendingen på Avfallsbransjen.no. (Tilgang krever abonnement på Avfall+ hos Avfallsbransjen.no).

Webinar: Koronakrisen – et springbrett inn i sirkulærøkonomien


Hva kan avfallsbransjen bidra med for å få Norge ut av den økonomiske nedturen samtidig som vi leverer på gjenvinningsmål og et sirkulærøkonomisk skifte? Hva kreves av myndighetene for at dette skal skje? To spennende prosjekter presenteres, etterfulgt av en panelsamtale mellom viktige bransjeaktører.

Panelet består av adm.dir. Pål Smits (Lindum), prosjektkoordinator Trond Norum (SeSammen) og bransjesjef Gunnar Grini (Norsk Industri). Til slutt en runder vi av med diskusjon og spørsmål fra deltakerne.

Webinaret ledes av Anna Ljunggren, direktør for samfunnskontakt i Samfunnsbedriftene.

Webinar: Koronakrisen 2020 - Erfaringer og lærdommer


Koronakrisen kom plutselig og endret på alt, også i avfallsbransjen. Dramatiske endringer i avfallsmengder både oppstrøms og nedstrøms, smittevernstiltak ved innsamling og på gjenvinningsstasjonene. Hva skjedde? Hvordan gikk det? Hva tar vi med oss videre til neste krise?

Vi viser deg Samfunnsbedriftenes undersøkelse fra avfallsbransjen. To innledere forteller oss om tiltak for smittevern, og endringer i avfallsmengder.

Et bransjepanel bestående av daglig leder Bjørn Erik Jønsberg (SØIR), seniorrådgiver Malin Granlund (Norwaste), og spesialrådgiver Johanne Solheim (Samfunnsbedriftene) belyser hva bransjen har vært gjennom i denne krisen, og hva vi kan ta med oss videre til neste. Diskusjon og erfaringsutveksling med deltakerne til slutt.
Webinaret ledes av Marianne Haugland, næringspolitisk rådgiver i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

Workshop: Digitale kriser – sikkerhet og krisehåndtering


I denne workshopen kan du lære av de som kan sikkerhet og beredskap, og av de som har kjent dette på kroppen. Etter foredragene er det en kort workshop som gjør deg bedre rustet til å ta fatt på oppgaven i egen bedrift.


Presentasjoner:
Avfallsbedriftene er digitale – og sårbare: Hva lærte kryptoangrepet på Avfall Sør oss? Ved Trond A. Johansen, Avdelingsleder Avfall Sør
Wake-up-call: Roar Thon i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) forteller oss hva som truer, hva myndighetene gjør og hva du må gjøre.