Utsortering av matavfall (foto: Jill Johannessen)
Utsortering av matavfall (foto: Jill Johannessen)
Gjenvinningsbarometeret.no legges ned

Retter innsatsen mot å forbedre avfallsstatistikken

Avfall

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs har i lengre tid støtt på utfordringer med Gjenvinningsbarometeret.no. Etter en nærmere vurdering har vi besluttet av barometeret legges ned. 

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs har vurdert mulighetene for en ny løsning for Gjenvinningsbarometeret.no. Vi kom fram til at det ikke er hensiktsmessig gjennomføre da det er en kostbar og kortsiktig løsning.

Innsats for bedre avfallsstatistikk og kommunikasjon

Framover vil Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs rette oppmerksomheten mot følgende områder:

  • Arbeide opp mot SSB for å forbedre datakvaliteten på avfallsstatistikken. Vi vil også jobbe for å gjøre statistikken mer tilgjengelig og brukervennlig for offentligheten. For eksempel gode grafiske framstillinger, løsninger for sammenligning mellom kommuner, og andre relevante kommunikasjonsgrep.
  • Innlede et samarbeid med relevante aktører fra kommunesektoren, miljøorganisasjoner m.fl. Jobbe tett med medlemmer i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

Utfordringer med dagens løsning

Samfunnsbedriftene har gjennom det siste halvåret blitt opplyst om feil og mangler med tallene i Gjenvinningsbarometeret.no. Etter flere omganger med feilsøking og retting, kom vi fram til at dagens løsning og modell ikke er egnet for å videreutvikle barometeret. 

Kommune- og regionreform

Kommune- og regionreformene har endret kartet over kommuner og fylker. Dette har også påvirket antallet kommuner hvor de kommunale avfallsaktørene samler inn husholdningsavfallet. Nærmere undersøkelser viste at disse endringene er utfordrende å inkorporere i dagens løsning.

Hvor finner jeg statistikk på husholdningsavfall?

For husholdningsavfall:

SSBs statistikk for husholdningsavfall

Ønsker du et bredere bilde avfallsstatistikken i Norge?

Da går du inn på SSBs avfallsregnskap