egenregi.jpg
Gruppearbeid og erfaringsdeling (foto: KS Bedrift)
Anskaffelser av renovasjonskjøretøy krever kompetanse

God delekultur gir bedre anskaffelser

Avfall

I mai møttes rundt 30 engasjerte medlemmer til Nettverk for egenregi. Her fikk deltakerne utveksle ulike erfaringer om anskaffelser av kjøretøy til innsamling av avfall.

Mange av KS Bedrifts medlemmer sitter igjen med ulike erfaringer og hvordan de løste disse utfordringene. Noen har liten eller ingen erfaring med egen drift av renovasjon, mens andre har en del erfaring.

Erfaringsutveksling kan gi bedre anskaffelser

Vi mener det ligger et stort potensiale i å utvikle renovasjonsvirksomheten ved å etablere et nettverk hvor kommunale aktører kan utveksle erfaringer og «best practice».

Et viktig formål med nettverk for egenregi, er at deltakerne kan hjelpe og rådføre hverandre gjennom informasjon og erfaringsutveksling.  - Ingen er gode på alt, men alle er gode på noe, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall.

Uansett geografi, alle har sine utfordringer

På nettverksmøtet fikk vi høre mer om chassis og påbygg bør anskaffes separat eller samlet. Erfaring viser at offentlige aktører oftere kjøper dette samlet, mens den private delen av avfallsbransjen kjøper oftest separat. Det er både fordeler og ulemper å velge det ene fremfor det andre, men uansett krever det grunnleggende og god kompetanse.  

Over alt i landet hvor våre medlemmer befinner seg, har alle sine spesifikke utfordringer som må løses. Anskaffelser av kjøretøy skal bidra til å løse det samfunnsoppdraget offentlige aktører har lokalt.

Flere anbud fokuserer i større grad på hvilken funksjon som skal løses, fremfor hvilke tekniske krav som skal stilles. Flere anbefalte å snakke med både leverandører og andre som har foretatt tilsvarende innkjøp i forkant for å minimere risikoen for feilkjøp.

Bevissthet og god kunnskap om anskaffelser, kriterier og vekting av disse er viktig for å optimalisere en anskaffelse. Deling av erfaringer er et gode på veien til bedre anskaffelser.

 

Ønsker du å bli med i KS Bedrifts nettverk for egenregi? Les mer her.

Er du opptatt av bærekraftig anskaffelser? Les mer om Difis kriteriesettet for avfallsinnsamling.