Slokke Brann If Sikkerhetssenter
Avfallsanlegg trenger ulike løsninger for et godt brannvern. Samfunnsbedriftenes medlemmer deler erfaringer i nytt nettverk. Foto: Jill Johannessen/Samfunnsbedriftene
Nytt nettverk for brann i avfall i Samfunnsbedriftene

Avfallsanlegg hjelper hverandre til å bli gode på brannvern

Avfall | Brann og redning

Det brenner for ofte på avfallsanlegg. Konsekvensene kan bli alvorlige. Samfunnsbedriftenes medlemmer etablerer nå et nettverk for å dele erfaringer og øke kunnskapen.

- Ingen er eksperter på alt innen godt brannvern, sier Rolf Møller, beredskapsleder på Romerike Avfallsforedling (ROAF). - Målet med å opprette et nettverk er å få ned antall branner og stoppe branntilløp. Det kan vi få til ved blant annet å hjelpe hverandre til å bli gode.

ROAF har 7 gjenvinningsstasjoner, i tillegg til et stort sorteringsanlegg for restavfall fra regionen. De håndterer husholdningsavfall fra over 200 000 innbyggere nordøst for hovedstaden. I tillegg sorterer ROAF restavfall fra ytterligere 300 000 personer i andre kommuner i ettersorteringsanlegget .

Nettverk for alle medlemmer

Allerede i løpet av oktober inviteres alle medlemmer i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs til første samling og etablering av nettverket.

- Vi har tro på at nettverket vil få mange interesserte deltakere, sier Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. – Tanken er å samles digitalt, ganske hyppig, men med korte samlinger – tilpasset folk med travle dager. Samlingene vil bli tatt opp og delt med medlemmene i nettverket.

Første tema: Samarbeid og øvelser

Det nytter ikke å begynne treningen på å slokke brann når det først brenner. Derfor er øvelser viktige. Dette gjøres best i samarbeid med brannvesenet. GLØR i Lillehammer-regionen har kommet lenger enn de fleste i så måte, og deler sine erfaringer. Her blir det gode tips å ta med «hjem» til egen virksomhet. Det blir selvsagt også mulighet for spørsmål og diskusjon.

Videre temaer

Deltakerne i nettverket vil bli spurt om hvilke temaer som er ønsket for fremtidige samlinger, slik at samlingene gir nytte for de som trenger økt kunnskap om ulike tiltak for å unngå branner. Det kan være hvordan man lager en risikoanalyse, eller rutiner i løpet av døgnet for rydding og parkering av utstyr. Intern opplæring, øvelser og samarbeid kan bli aktuelt, i tillegg til å lære mer om ulike teknologiske løsninger.

Batterier og spraybokser

Problemet med branner og tilløp til branner stammer for en stor del fra farlig avfall som kommer inn til anlegget. Det typiske eksempelet er et litium-ion-batteri som kommer i klem i en kvern og selvantenner.

Alle avfallsselskaper og kommuner opplever at avfall blir sortert feil. Blant annet kaster innbyggere batterier og spraybokser i restavfall, selv om det er mange, gode ordninger for å levere slikt farlig avfall både i henteordning (rød boks), til gjenvinningsstasjonene og til butikker som selger batterier.

Samarbeid med brannvesen

Nettverk for brann i avfall skal legge vekt på hva anlegget selv kan gjøre innen industrivern og andre rutiner innad i egen organisasjon. Når det gjelder tiltak mot at blant annet batterier og spraybokser leveres feil, kommer Samfunnsbedriftene til å jobbe parallelt med dette i samarbeid med medlemmer fra avfallsbransjen, fra brann og redning og med øvrige aktører i disse bransjene.