Barnehagedager Med Bjørnis Tolga 05 Endelig
«Barnehagedager med Bjørnis» (Foto: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen).
Brannforebygging:

Ingen fortjener å puste inn røyk fra brennende avfall

Avfall | Brann og redning

Se for deg overskriften: «Barnehage unngikk brann». Avfallsdunkene sto nemlig i egne skur, langt unna bygget. Puh!

Det er jo en ikke-nyhet, fordi ingenting har skjedd. Likevel er det så viktig at det burde stått i lokalavisen. Og det skyldes at helt vanlige folk tok ansvar. 

Sommeren er høytid for avfallsbranner. Vi vet at blandet avfall utgjør en særlig risiko som brannkilde. Vi vet at avfall av og til begynner å brenne av seg selv, og at utfordringen øker med antall batterier som kastes. Dessverre er det også alltid en fare for at noen tenner på. 

Avfall som brenner kan slippe ut miljøgifter i luften, i vannet og i jorden. Og all brannrøyk kan være skadelig for mennesker. Det finnes knapt noe verre å puste inn enn røyk fra brennende avfall. Kort sagt er avfallsbranner noe svineri. 

Vi trenger din hjelp

Samfunnsbedriftene organiserer blant annet avfallsselskaper og brann- og redningstjenesten. Våre medlemmer jobber hver dag for at du skal få de tjenestene du trenger i lokalmiljøet. Men de trenger at vanlige innbyggere tar litt ansvar. Kan du hjelpe oss med å forebygge?   

  • Levér batterier og annet farlig avfall på forsvarlig vis til et godkjent avfallsmottak.
  • Bruker du engangsgrill, så sørg for at den er skikkelig slukket og legg den i egnet avfallsbeholder.
  • Plasser avfallsbeholdere unna bygninger. 

Slik kan du hjelpe til med å forhindre at noen må puste inn giftig røyk fra brennende avfall i sommer. På hytta, eller hjemme: Lurer du på hvordan du sorterer og hvor du leverer avfall? Sjekk sortere.no.

Innlegget har vært på trykk i en rekke lokale og regionale medier.