Strandrydder (iStock).jpg
Avfall som havner i naturen burde heller gått inn i kretsløpet. (Illustrasjonsbilde, foto: iStock)
SV og regjeringen enige om statsbudsjettet

Ingen materialavgift-signaler i 2022-budsjettet

Avfall

-Vi trenger en materialavgift, ikke en forbrenningsavgift. Derfor er jeg skuffet over budsjettforliket mellom regjeringen og SV, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

- Samfunnsbedriftene har over lengre tid arbeidet med å hindre innføringen av forbrenningsavgift. Det har sågar vært sendt signaler fra fremtredende politikere fra regjeringspartiene om uheldige konsekvenser med denne avgiften.

-Når målet er å redusere avfall til forbrenning, trenger vi virkemidler som gjør noe med produktenes sammensetning, og ikke virkemidler som straffer oss som «rydder opp».

-Når avgiften fortsatt står, så hadde det minste vi kunne håpet på en utredning om materialavgift og produsentansvar, slik dagens posisjon tok til orde for før sommeren da Klimameldingen ble behandlet. Det står det dessverre ingenting om i dette budsjettforliket.

Det regjeringen og SV derimot foreslår, er en bevilgning til Climit på 10 millioner kroner som skal bidra til å utrede karbonfangstanlegg ved avfallsforbrenningsanleggene i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Fredrikstad.

-Det er en svært beskjeden bevilgning, men vi får håpe det er en start fra myndighetene i å bidra til at kommunale avfallsanlegg kan bli grønnere, for vi ser jo at kostnaden ved ett enkelt anlegg som Klemetsrud faktisk koster mange milliarder, avslutter Kamfjord.