Foto Hans Kristian Thorbjørnsen For Nett
Statsminister Erna Solberg gjør klokt i å lytte til forslagene hun har fått fra Samfunnsbedriftene: Flere grønne arbeidsplasser, klimakutt og mer og bedre gjenvinning. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen).
Samfunnsbedriftene ber om grønne tiltak i varslet tiltakspakke

Krisepakken må være grønn

Avfall

Grønt eller svart? Vi har nå gitt statsminister Erna Solberg innspill om hvordan fremtiden kan bli grønn. Langtidsvirkende tiltak er varslet i slutten av mai.

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs registrerer regjeringens bekymringer knyttet til koronapandemiens innvirkning på norsk økonomi, og statsministerens uttalelser om behovet for tiltak.

I slutten av mai har regjeringen varslet flere tiltak som skal gi grønne arbeidsplasser og bidra til klimavennlig omstilling. Strategien for sirkulær økonomi er et av elementene i den varslede pakken.

Forslag på kort og lang sikt

Samfunnsbedriftene har gitt regjeringen innspill til ulike tiltak innenfor avfallsbransjen som kan bidra til å få fart på Norge igjen, både under og etter koronapandemien.

Dette vil skape arbeidsplasser rundt om i hele landet, øke materialgjenvinningen, ta oss et skritt nærmere en sirkulær økonomi, og ikke minst gi et bidrag til framtidens lavutslippssamfunn.

Les innspillene til regjeringen fra Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.