Bilde Av Synnove Bjorke RF 00008 1024X683
GRIP MULIGHETEN: Synnøve Bjørke i ROAF mener kvinner må gripe mulighetene som byr seg. I april starter et nytt kull av "Kvinner i samfunnsbedriftene" som har som mål å få flere kvinner inn i styrer og ledergrupper i kommunalt eide selskaper. Foto: ROAF
«Kvinner i samfunnsbedriftene» starter i april:

– Kvinner må gripe mulighetene som byr seg

Avfall

– Alle kvinner har et ansvar for å være tydelige på at de ønsker mer ansvar, sier Synnøve Bjørke i ROAF. Hun mener flere avfallsbedrifter burde delta i nettverket «Kvinner i samfunnsbedriftene».

– Vi kvinner behøver ikke å «kunne alt». Som menn, lærer også vi underveis. Alle kvinner har et ansvar for å være tydelige på at vi ønsker mer ansvar og – ikke minst – gripe de muligheter som byr seg, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF). Hun deltok på det første kullet av «Kvinner i samfunnsbedriftene» i 2019. I april er det klart for kull nummer to.

Se programmet for samling 1 og meld deg på "Kvinner i samfunnsbedriftene" her!

– Samlingene bød på svært mange interessante temaer. Jeg opplevde en åpen forsamling av kvinner som diskuterte og delte informasjon.

– Men det som ga meg mest var at jeg ble kjent med andre kvinnelige ledere i andre kommunale bransjer. Selv om jeg kommer fra avfall, fant jeg fort ut at jeg hadde mye til felles med de som for eksempel kom fra brann og havn, sier Bjørke.

Faglig påfyll

Hun mener at det nettopp er faglig påfyll og det å bli kjent med andre bransjer, som er de beste grunnene til å delta i nettverket.

– Dette er en super mulighet til å utvide nettverket sitt, sier Bjørke og legger til at avfallsbransjen burde være interessant for mange flere kvinner.

– I dag handler avfallsbransjen i stor grad om reisen til et lavutslippssamfunn, hvor utsortering og materialgjenvinning av råstoffer er helt essensielt. På denne reisen kommer det stadig ny teknologi for å løse oppgavene smartere. Vi gjør noe vi aldri har gjort før – og det er kjempeutfordrende og gøy.

– I avfallsbransjen har vi en generell overvekt av menn, selv om jeg ser flere kvinner i topplederstillinger nå enn tidligere. Avfallsbransjen er full av muligheter, og jeg mener at det er fullt mulig å gjøre en karriere her for de kvinner som ønsker det.

Statsråder og toppsjefer

Det andre kullet av nettverket starter 21. april, og primus motor i «Kvinner i samfunnsbedriftene», Anna Ljunggren, sier at det meste av programmet for den første samlingen er klart.

– Vi er glade for at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har sagt ja til å delta, og vi tror også det blir veldig interessant å høre Sumeet Singh Patpatias tanker. Han er inkluderingssjef i Schibsted-konsernet, og har gjort seg mange tanker om hvor stor verdi mangfold har.

– Tema for den første samlingen i nettverket er jo også «Hvordan kan mangfold gjøre virksomheter mer attraktive», sier Ljunggren.

Hun lister også opp en rekke andre bidragsytere som Chris Hovde i Telia, kjønnsforsker Agnes Bolsø ved NTNU, psykolog Joar Skjevdal, daglig leder Kimiya Sajjadi i Big Enough Global, utredningsleder Morten Sonniks i Imdi, byråd Ruth Grung i Bergen og mange flere.

Se programmet for samling 1 og meld deg på "Kvinner i samfunnsbedriftene" her!