Plastkverning Hos SHMIL Foto Jill Johannessen For Nett
Kverning av plast hos SHMIL. (Foto: Jill Johannessen)
Nasjonalt nettverk for plastsmarte byer og kommuner

«Plastkrisen» skal takles i nytt nettverk

Avfall

Norske kommuner er viktige for å takle plastkrisen. Nå lanseres et nasjonalt nettverk for plastsmarte byer og kommuner for å dele kunnskap, samarbeide og finne løsninger på plastkrisen. Lanseringen skjer den 28. januar.

Plastforurensning er et problem som treffer mennesker og samfunn over hele verden. Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs bidrar aktivt til å løse denne krisen hver eneste dag.  

Samarbeid og deling av kunnskap og løsninger er viktige bidrag til dette arbeidetVåren 2020 ble Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs med i et nytt nasjonalt nettverk for plastsmarte byer og kommuner, etter invitasjon fra initiativtaker WFF Verdens naturfond. Her deltar Samfunnsbedriftene i en styringsgruppe med Deloitte og utvalgte norske kommuner. 

Dette nasjonale nettverk skal blant annet bidra til:  

  • Økt kunnskap om plaststrømmene i Norge 
  • Samarbeid om langsiktige tiltak som reduserer plastmengder i omløp
  • Løsninger for lengst mulig levetid for nødvendige plastprodukter  

Derfor inviterer vi norske kommuner til å bli med i nasjonalt nettverk for Plastsmarte byer og kommuner!  

Den 28. januar lanseres initiativet sammen med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Her får deltagerne høre mer om hvordan nettverket fungerer og hva man ønsker å oppnå. 

Ønsker du å delta på lanseringen? Meld deg på via denne lenken

Målgruppen for nettverket er norske kommuner. Flere kommuner er allerede med i initiativet og noen av de vil fortelle mer konkret om sitt arbeid med plastens verdikjede under lanseringen. 

Kommuner som deltar i nettverket vil få tilgang på innsikt, kunnskap og erfaringer fra det globale initiativet «Plastic Smart Cities» som ble lansert i 2019, og som Oslo kommune allerede er en del av.

Mer informasjon om nettverket for plastsmarte byer og kommuner finner du her. 

Vi håper du blir med oss 28. januar!