Kverning Av Plast Hos SHMIL Foto JJ
Nytt nasjonalt nettverk:

«Plastsmarte byer og kommuner» er lansert

Avfall

Norge må bidra mer til å forhindre plastforsøpling. Torsdag 28. januar deltok Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs under lanseringen av et nytt nasjonalt nettverk for plastsmarte byer og kommuner.

– Å samle aktører fra ulike deler av avfallsbransjen og andre fagområder gir norske kommuner en unik mulighet til å få relevant kunnskap samlet på ett sted, sier Bård Jørgensen fra Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

– Nettverket kan bidra til økt kunnskap om plastrømmene i Norge og til en bedre forståelse av avfallsbransjens rolle. Dette er viktig for å få til tiltak som bidrar til å løse plastkrisen, fortsetter Jørgensen.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) og over 60 kommuner deltok på den digitale lanseringen av «plastsmart»-nettverket, etter initiativ fra WWF Verdens naturfond og i samarbeid med Oslo, Tromsø, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs og Deloitte AS.     

– Norske byer og kommuner spiller en viktig rolle i kampen mot plastavfall på avveie. Gjennom dette nettverket håper jeg at flere byer og kommuner kan lære mer og dele erfaringer om plastforsøpling, gjenvinning og innkjøp av plastsmarte løsninger, sa Astrup under lanseringen. 

Avgjørende at mange blir med 

Dersom Norge skal nå målet om gjenvinning av halvparten av all plastemballasje innen 2025, må vi samle inn langt mer enn vi gjør i dag. En av hovedutfordringene er at det er stor variasjon av metoder, kostnader og volum knyttet til arbeidet omkring i landet. 

- Det er derfor helt avgjørende at alle byer og kommuner blir med på laget og jobber sammen, sa generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.  

– Jeg gleder meg virkelig til at dette initiativet kommer skikkelig i gang. Sammen med partnere og alle landets kommuner, skal vi samle de beste løsningene og kunnskapen vi trenger for å løse plastproblemet i Norge. Jeg håper alle blir med, la hun til.  

Truer alt liv i havet 

Plastforurensing er et av verdens raskest økende miljøproblem og truer både livet i havet og vår egen helse.  

Norge henger imidlertid langt etter i kampen mot forsøplingen, og dårlig an på Europa-statistikken. Hvert år havner over 8400 tonn plast utenfor resirkulerings- og avfallssystemet her til lands. 

Dette tilsvarer nærmere to kilo per person, noe som er seks ganger høyere enn for eksempel i Sverige og Danmark.  

For å redusere dette tallet må vi bli plastsmarte. Det vil si at vi bare bruker plast der det er helt nødvendig og skaper størst nytte, samt at den kan brukes om igjen i stedet for å kastes.  

– Tromsø kommune er svært fornøyd med å være en del av dette nye initiativet. Vi ser frem til å bidra og bli inspirert av andre deltakere. I en travel hverdag er det viktig og nyttig å være en del av et slikt nettverk med samme mål, men kanskje ulike tanker om løsninger, sa klima- og miljørådgiver Bo Eide i Tromsø kommune. 

Bidrar med viktig kunnskap 

Gjennom initiativet forplikter byene og kommune seg blant annet til å redusere bruken av unødvendig engangsplast, utvikle handlingsplaner mot forsøplingen og sørge for så mye plast som mulig inngår i en bærekraftig sirkulærøkonomi. 

Nettverket vil få tilgang på innsikt, kunnskap og erfaringer fra det globale initiativet Plastic Smart Cities som ble lansert i 2018, og som Oslo kommune allerede er en del av. 

At over 60 store og små kommuner stilte på lanseringen viser tydelig at det både er vilje og evne over hele landet til å bidra i kampen.  

– Det eksisterer allerede mange gode planer og løsninger der ute. Nå gjenstår det å sørge for den gode nettverkseffekten der vi skaper viktige rollemodeller og deler de beste løsningene. Da kan vi sammen løse plastutfordringene, sa WWF-generalsekretær Karoline Andaur.