38383856932_d84d7cca0c_k.jpg
Renovatørene er en av yrkesgruppene som står i front i koronakrisen. De bidrar hver dag til en mer sirkulær økonomi ved at avfall kan komme tilbake i kretsløpet.
Revidert nasjonalbudsjett 2020:

Avfallsbransjen får lite nytt, håp om mer i mai

Avfall

- Det var lite nytt for avfallsbransjen i revidert nasjonalbudsjett, sier Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. - Budsjettet byr på rekordstor oljepengebruk og krisetiltak som følge av koronakrisen, men det står lite om konkrete virkemidler til avfallsbransjen i budsjettet.

Vi har håp om å finne noe mer håndfast i den varslede «planen ut av krisen» som kommer i slutten av måneden.

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs har gått gjennom det reviderte budsjettet, som ble lansert 12. mai. Det er få tiltak som er rettet direkte mot avfallsbransjen. Samtidig er kommunale virksomheter fortsatt ikke inkludert i krisepakkene, og faller dermed mellom to stoler. Her det viktig med samarbeidet mellom KS og regjeringen om de økonomiske konsekvensene, og kompensasjon for kommuner. Samfunnsbedriftene vil fremme våre medlemmers interesser i denne saken.

Klimavennlige investeringer

Regjeringen foreslår flere tiltak for å støtte opp om omstillingen til et lavutslippssamfunn. Forslaget inkluderer blant annet en økt bevilgning på 300 millioner kroner til det statlige investeringsselskapet Nysnø for å finansiere klimainvesteringer.

CO2-fangst var også ventet i dette budsjettet. Olje- og energidepartementets fullskalaprosjekt for CO2-håndtering ble foreslått styrket med 10 millioner kroner. – Det er viktig at prosjektet nå finner måter å også inkludere aktører som ikke har vært omfattet av støtte tidligere, slik at ikke bare noen få for fordeler fremfor andre, sier Kamfjord.

Varsler tiltakspakke i slutten av mai

Revidert nasjonalbudsjett gjentok også regjeringens plan om å fremme en stortingsproposisjon i slutten av mai, om veien ut av krisen for norsk økonomi. Gjennomføring av det grønne skiftet og regjeringens strategi for sirkulær økonomi vil få en fremtredende rolle. Hva vi kan forvente av innholdet er derimot uklart, men Finansminister Jan Tore Sanner har nå varslet at det vil følge med mer midler.

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs sendte innspill allerede 11. mai om tiltakspakken til statsminister Solberg. Innspillet viser hvordan den kommunale avfallsbransjen kan bidra til betydelige utslippskutt i klimagasser, til ombruk, økt materialgjenvinning og ikke minst til utvikling av nye arbeidsplasser i Norge. Dette bygger på diskusjonen om virkemidler vi trenger for å få fart på den sirkulære økonomien, som medlemmene våre bidro til i utarbeidelsen av under Avfallslederforum i november 2019.

- Regjeringen har ikke et flertall på Stortinget for å få vedtatt RNB og klimapakken. Det blir derfor viktig for Samfunnsbedriftene å jobbe videre med å få oppslutning i Stortinget om forslagene vi har fremmet, avslutter Kamfjord.