Svein Kamfjord For Nett
Statsbudsjettet er for dvaskt når regjeringen mangler vilje til å satse der det virkelig monner for et grønt skifte. (Foto: Jill Johannessen)
Statsbudsjettet 2022 prioriterer ikke sortering og behandling av avfall

Må gønne på for grønne mål

Avfall

Det er fremdeles ikke penger til nødvendige anlegg for å nå gjenvinningsmålene. I tillegg resirkulerer regjeringen den lite effektive forbrenningsavgiften. Den avtroppende regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober.

Det er omfattende krav som nå stilles til utsortering og materialgjenvinning som vil kreve store investeringer i infrastruktur og nye løsninger. Samfunnsbedriftene mener at finansiering må gjøres tilgjengelig for alle som bidrar til den sirkulære økonomien, uavhengig av om man opererer i det offentlige eller private markedet.

- I dag er det de kommersielle aktørene som får tilgang til investeringsmidler, mens de offentlige aktørene som per i dag sitter med den tyngste oppgaven med å bidra til innsamling som gir økt materialgjenvinning, sier Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. - Dette må endres, og finansiering må gjøres tilgjengelig også for kommunale aktører.

  • Klikk på bildet for å høre Svein Kamfjord snakke om behovet for at også offentlige aktører får tilgang til finansielle midler.

Forbrennings- og materialavgift

Regjeringen velger å legge inn forslag om forbrenningsavgift på 140 millioner kroner i 2022, tilsvarende 192 kr/tonn CO2, på tross av at Stortinget avviste forbrenningsavgift under behandling av Klimaplanen på forsommeren i år.

- Vi forventer at ny regjering og storting ikke gjennomfører forslaget, sier Kamfjord, - det som trengs er å treffe med virkemidlene tidligere i verdikjeden.

  • Klikk på bildet for å høre Svein Kamfjord snakke om forbrenningsavgiften i forslaget til statsbudsjettet for 2022.

Kamfjord sikter til virkemidler der produsentene kan påvirke kvalitet og gjenvinnbarhet. Det gjelder både produsentansvaret, som må endres slik at produsentene får reelt insentiv til å produsere mer sirkulærøkonomisk, og dermed redusere avfallsmengder til forbrenning.

I tillegg kan en materialavgift innføres. En slik avgift kan premiere produsenter som tar i bruk gjenvunne råvarer, som er en forutsetning for at avfall kan fortsette i kretsløpet som en ressurs.

"Fishing for litter"

I budsjettet foreslås ordningen videreført, samtidig har Miljødirektoratet nylig lagt ut et forslag til forskriftsendring på høring. Den har frist 7. januar 2022.

Der står det at de foreslår en generell avgift for fiskebåter, enten de har avfall eller ikke og «på bakgrunn av dette anbefaler vi at prøveordningen "Fishing for litter" avsluttes når ordningen med et generelt avfallsgebyr for fiskefartøy er på plass».