Bente Gansum Daazenko
Bente Daazenko er daglig leder av BIR privat AS.

Mangfold er en styrke

Avfall

Blant våre avfallsmedlemmer har mange kvinner tatt plass i sjefsstolen i løpet av det siste året. Likevel viser undersøkelsen at i to av tre bedrifter er minst 70 prosent av ledelsen menn.

En undersøkelse gjennomført av Samfunnsbedriftene, der nærmere 200 medlemsbedrifter har svart, viser at 30 prosent av medlemsbedriftene har ledergrupper som utelukkende består av menn. Samtidig har 10 prosent av medlemmene kun kvinner i toppledelsen.

- Det er derfor svært gledelig at halvparten av avfallsbedriftene som har svart på undersøkelsen sier at de har en bevissthet rundt mangfold når de skal rekruttere nye ansatte. Det er viktig om vi skal klare å utnytte det fulle potensialet i befolkningen, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

Få på ulike tiltak

Når vi ser på avfallsbedriftene spesielt, viser undersøkelsen at i 72 prosent av bedriftene er minst 70 prosent av de ansatte menn. Mer enn seks av ti bedrifter har imidlertid like mange eller flere kvinner enn menn i styrene.

Svært mange av avfallsbedriftenem, hele seks av ti, har mål for kjønnsbalanse.

- Avfallsbedriftene er nok de som er best på mangfold i vår medlemsmasse. Nesten 60 prosent har ansatte med flerkulturell bakgrunn. Samtidig ser vi at det er en vei igjen. Avfallsbedriftene rekrutterer i dag bredt, og har ulike tilrettelagte plasser for ansatte som trenger tilrettelegging for å komme inn i arbeidslivet, sier Svein Kamfjord. 

I renovasjonsselskapet BIR Privat jobber vi systematisk med mangfold. Vi ser at arbeidsmiljøet blir bedre når mennesker med ulik bakgrunn jobber sammen. Vi anser dette for å være en stor styrke for oss, sier daglig leder Bente Gansum Daazenko i BIR privat AS.

Webinarserie om mangfold

Samfunnsbedriftene inviterer til tre webinarer der vi retter søkelyset mot hvordan vi kan bidra til mer mangfold i virksomhetene. Det blir en webinarserie delt opp i tre runder, hver på en og en halv time, med viktige tema for likestilling og mangfold.

Du får høre Idar Kreutzer, Loveleen Brenna og Rune Bjerke snakke om hvordan mangfold kan styrke din bedrift. Oppstart er 1. desember.

Bli med og vær en bidragsyter til positiv endring i din egen virksomhet.

Les mer om webserien og meld deg på