Moderne avfallsinnsamling.png

Moderne avfallsinnsamling i urbane områder

Avfall

Finans Norge: Kretsløpsøkonomi handler også om effektiv avfallsinnsamling og håndtering av avfall. KS Bedrift: Økt bruk av moderne avfallsinnsamling i urbane områder vil bidra til redusert utslipp til jord, luft og vann. I tillegg vil det minimere brann- og trafikkfaren og gi redusert støy.

 

Moderne avfallsinnsamling i urbane områder
KS Bedrift arrangerte 12. januar et frokostseminar om moderne avfallsinnsamling i byer og tettsteder. Befolkningsveksten vil i all hovedsak skje i tilknytning til byene, og frem mot 2050 har Statistisk Sentralbyrå et estimat opp mot 7-8 millioner innbyggere i Norge. Dette vil utfordre mange sektorer, og effektiv avfallsinnsamling blir viktig. Nedgravde avfallsløsninger vil frigjøre verdifulle arealer, bidra til mindre utslipp til jord, luft og vann og redusere brannfare og støy.

Over 60 personer fra ulike bransjer deltok. Foruten egne avfallsmedlemmer var også kommunale planleggere, arkitekter, utbyggere, politikere, bank- og forsikringsnæringen og mange flere til stede.


Klimaløsningene leveres lokalt
Både direktør i KS Bedrift Bjørg Ravlo Rydsaa og KS leder Gunn Marit Helgesen understreket at klimaløsningene leveres lokalt, og begge fremhevet kommunenes rolle på veien mot lavutslippssamfunnet. Gode løsninger og erfaringer må deles. Samarbeid på tvers er viktig for å ta i bruk nye metoder eller teknologi.


Finansnæringen er opptatt av bærekraft og lokalt miljøperspektiv
Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, fremhevet finansnæringens tre tilnærminger til moderne teknologi innen avfallsinnsamling. For det første er det enkelt å gjøre noe med. Da med henvisning til brannforebygging. Deretter er det ressursperspektivet. Lineær økonomi er gammeldags og lite ressurseffektivt, nå er det på høy tid å praktisere kretsløpsøkonomi. Utnytte avfallsressursene mest mulig effektivt. Til sist fremhevet Kreutzer at gode løsninger skaper næringsutvikling og konkurranse. Les mer på Finans Norges nettsider.


Bossnettet er Bergens nye stolthet
Inntil neste innovasjon skjer i Bergen, spår vi at bossnettet i Bergen blir en stor turistattraksjon! Både spesialrådgiver Kolbjørn Akervold i byrådsavdelingen for byutvikling i Bergen og daglig leder i BIR Nett AS, Terje Strøm, beskrev den politiske prosessen frem mot vedtak om utbygging og erfaringer med bruk av det nye bossnettet. Erfaringene så langt er veldig gode. Videre utbygging vil skje de neste årene. 

Se filmen om bossuget her

 

Presentasjoner fra seminaret

Idar Kreutzer - Finans Norge
Kolbjørn Akervold - Bergen kommune
Terje Strøm - BIR NETT AS
Kristine von Hanno - KS Bedrift