Bossug Hennebysmauet Foto Fredrik Lindseth For Nett
På steder der det egner seg kan avfallssug være en effektiv, miljøvennlig og estetisk tiltalende løsning. Her fra "bossuget" i Bergen. (Foto: Fredrik Lindseth).
Hva må du huske på når du skal velge avfallssug?

Moderne avfallsløsninger: Gratis webinar i vår, fagseminar i høst

Avfall

Planer om avfallssug? Nå kan du delta på et gratis webinar 27. mai. Etter sommeren planlegges et seminar med fokus på nedgravde avfallsløsninger og hva du må huske på i planleggingen.

Det krever god planlegging når byer og boligområder skal utvikles. Mye av infrastrukturen skal graves ned og være usynlige når prosjektene står ferdige. Nå kan du lære mer om nedgravde avfallsløsninger.

Webkurset og seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom NKF, Samfunnsbedriftene og Norwaste. Det gratis webinaret avholdes 27. mai 2020 kl. 10-11.30.

Lovverket hindrer gode løsninger

Vann, avløp og vei må følge retningslinjer som skal sikre god kommunal infrastruktur. Avfallshåndteringen – derimot - har falt utenfor dette lovverket.  Derfor blir planlegging og etablering av gode og effektive renovasjonsløsninger ofte utelatt eller nedprioritert.

Desto viktigere er det at by- og stedutviklere kjenner til mulighetene for å velge infrastruktur som bidrar til å nå flere klima- og miljømål.

Avfall kan suges i rør under bakken

NKF ønsker derfor i samarbeid med Samfunnsbedriftene og Norwaste å vise viktigheten av god planlegging av infrastruktur for innsamling av avfall i utbyggingsprosjekter.

Med infrastruktur for avfallsinnsamling menes tradisjonelle avfallsbeholdere, nedgravde containere og avfallssug. Vi vil her fokusere på fordelene med de som er under bakken, primært avfallssug.

Gratis webinar om nedgravde avfallsløsninger

27. mai 2020 kl . 10-11.30: Gratis webinar om avfallssug, hva man må huske på i planlegging for et godt resultat. Du blir kjent med eksempler fra kommuner som allerede bruker disse løsningene.

Høst 2020: Seminar med befaring, erfaringsutveksling og presentasjon fra leverandører. Tentativt i oktober i Bergen/Osloområdet/Trondheim/Tromsø?

Meld deg på gratis webinar 27. mai.

Her finner du veilederen Grav det ned i tide som Samfunnsbedriftene (daværende KS Bedrift) og Avall Norge fikk utarbeidet i fellesskap.

Her kan du se filmen om «bossug».