eu avfall.png
65 % til ombruk og materialgjenvinning innen 2035 Foto: KS Bedrift / Jill Johannessen

Nå kommer de økte gjenvinningsmålene

Avfall

Vi når ikke eksisterende gjenvinningsmål - og nå øker målene. Høye ambisjoner er bra for miljø og klima.

 

I natt ble det enighet mellom politikerne i EU og medlemslandene: Det skal bli mer materialgjenvinning, men medlemslandene skal få noe lenger tid på seg til å nå målene.

 

65 % materialgjenvinning innen 2035

Målene gjelder avfall som både går til ombruk og materialgjenvinning. Avfallshierarkiet blir også styrket og det er et viktig signal til de landene som ennå ikke har innført deponiforbudet. Dette er i tråd med KS Bedrifts ønsker om at avfallshierakiet skal være veiledende for valg av behandlingsløsninger. Materialgjenvinningsmålene er som forventet høye, og det er lagt inn noe lenger tid for å nå målene. Enigheten gjelder såkalt ‘municipal waste’ og KS Bedrift mener det bør etableres mål for øvrige avfallsstrømmer dersom vi skal komme over i en sirkulær økonomi.
Underveis til 2035 er det mellomstadier: 

  • 55% innen 2025
  • 60% innen 2030
  • 65% innen 2035

 

Mat, tekstiler og farlig avfall skal sorteres hjemme 

Avtalen innebærer også at biologisk avfall fra husholdningene skal samles inn separat fra 2024, mens tekstiler og farlig avfall følger året etter. KS Bedrift har ofte diskutert begrepet 'separat sortering' med fagfolk i Europakommisjonen og fortalt om de store miljøgevinstene ved å kombinere kildesortering med sentralsortering. Vi har alltid blitt møtt med forsikringer om at det som er best for miljøet er bra, og dermed at sentralsortering også spiller en viktig rolle, men at de fleste medlemslandene i EU trenger et tydelig krav om separat sortering for å nærme seg det nivået Norge allerede er på.

 

Produsentene skal tar ansvar

Det utvidede produsentansvaret betyr at produsenter og importører skal ta ansvar for produktene de setter på markedet også når det blir avfall. Kommunene og deres avfallsselskaper skal dermed ha dekket kostnader til det avfallet som er omfattet av produsentansvaret, i henhold til enigheten som ble oppnådd i natt.

Dette mener KS Bedrift om produsentansvar.

 

Formalitetene gjenstår

Dette er en midlertidig enighet som skal legges frem for medlemslandene i deres neste møte 20. desember. Deretter skal teksten finpusses når Bulgaria tar over presidentskapet i EU fra nyttår. Parlamentet skal formelt stemme over avtalen før den endelig vedtas av minsterrådet. Selv om det er et stykke frem til alt formelt er vedtatt er det likevel å anse som ferdig behandlet når de siste halvårets såkalte trilog-møtene nå er i havn.

 

Se også pressemelding fra ministerrådet her.