Roaf 3 Speilvendt NÅ
ROAF er blant avfallsselskapene i Norge som benytter seg av innovative avfallsløsninger. (Foto: ROAF)
Nordisk ministerråd inviterer til webinar

Avfallshåndtering fremmer kretsløpsøkonomien

Avfall

Innovative avfallsløsninger gjør økonomien grønnere. Samfunnsbedriftenes medlemmer er invitert til Nordisk ministerråds arbeidsgruppe for sirkulær økonomi og Deloittes webinar 24. november.

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er blant avfallsselskapene som skal presentere sine løsninger på dette webinaret, som skal belyse hvordan digitalisering og ny teknologi vil spille en nøkkelrolle i avfallsbransjen.

Avfallsbransjen i de nordiske landene står overfor lignende utfordringer med tanke på den sirkulære omstillingen vi skal gjennom. Digitalisering og ny teknologi vil spille en nøkkelrolle.

Norden som laboratorium

En rekke innovative løsninger er alt iverksatt i Norden. På webinaret vil ulike folk presentere noen av disse teknologiske/digitale løsningene for avfallshåndtering – på tvers av avfallshåndtering fra innsamling til sluttbehandling.

Vi vil høre fra blant annet:

  • SINTEF Digital
  • Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM)
  • Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)
  • ROAF
  • Efla (Islandsk ingeniørfirma)

Får å delta på webinaret, må du registrere deg på forhånd.

  • Dato: 24 november 2022
  • Tid: 13:00 – 15:30 (CET)
  • Sted: Digital (Zoom)


KLIKK HER FOR Å REGISTRERE DEG

Samarbeid på tvers av grenser

Nordisk ministerråds arbeidsgruppe for sirkulær økonomi (NCE) og dens undergruppe innen avfall gjennomfører i samarbeid med Deloitte en webinarserie om «digital sirkulæromstilling i avfallssektoren» denne høsten: Open seminars — Nordic Working Group for Circular Economy (NCE) under Nordic Council of Ministers

NCE har som mål å legge til rette for nordisk samarbeid innen avfallshåndtering, samt skape en arena for å dele kunnskap og ideer og å utvikle nye verktøy og teknikker.

NCE avsluttet våren 2022 et prosjekt om digital overvåking av gjenbruk og forebygging av avfall (Measuring waste prevention and reuse: digital opportunities (norden.org) og ønsker blant annet å bruke webinar serien til å bygge videre på disse resultatene og spre kunnskap.